top of page
343320.jpg

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย B-SENIOR อีกครั้ง


นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเปิดขายหน่วยลงทุนของกองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) อีกครั้ง ในวันที่ 7 ก.พ. 2562 จนกว่าจะครบตามมูลค่าจดทะเบียน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการบริหารการเงินสำหรับชีวิตในวัยเกษียณ โดยจุดเด่นของกองทุนนี้ คือ มีการลงทุนที่ผสมผสานระหว่าง ตราสารหนี้ และสินทรัพย์อื่นเพื่อเน้นโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ ขณะที่ความผันผวนไม่สูงมากนัก จะเห็นได้จากผลตอบแทนย้อนหลังที่มีเสถียรภาพและโดดเด่นกว่ากองทุนประเภทเดียวกัน จนทำให้ได้รับการจัดอันดับเป็นกองทุน 5 ดาวจาก Morningstar

กองทุน B-SENIOR เป็นกองทุนผสมที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่คัดสรรอย่างดีในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อความปลอดภ้ยของเงินต้น และเพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นโดยนำเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในตราสารต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมในช่วงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารทุนในประเทศ หน่วยลงทุนกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะไม่เกิน 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

นอกจากนี้ กองทุน B-SENIOR ยังมีบริการพิเศษสำหรับผู้ที่เกษียณอายุ คือ การเปิดบริการขายคืนอัตโนมัติในช่วงสิ้นเดือน เพื่อให้ผู้เกษียณอายุได้รับกระแสเงินสดเพื่อนำไปใช้จ่ายเฉกเช่นกับช่วงที่ยังทำงานอยู่

“B-SENIOR เป็นกองทุนที่เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว 3 ปีขึ้นไป สอดคล้องกับหลักการของกองทุนบัวหลวงที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ การลงทุนต่อเนื่องในทุกช่วงวัฎจักรเศรษฐกิจ (STAYING INVESTED THROUGH ALL MARKET CYCLES) โดยควรเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการ ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับที่ตนเองรับได้ เพราะไม่มีใครรู้ว่า ตลาดช่วงไหนเป็นจังหวะที่ดีที่สุด กองทุนบัวหลวงจึงสนับสนุนให้ลูกค้าลงทุนต่อเนื่อง ไม่ซื้อขายตามภาวะตลาดในระยะสั้น เพราะจะทำลายเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว” นายพีรพงศ์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน B-SENIOR ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ช่วงระยะเวลา 3 เดือนอยู่ที่ -1.67% 6 เดือนอยู่ที่ 0.21% 1 ปีอยู่ที่ -1.69% ต่อปี 3 ปีอยู่ที่ 3.26% ต่อปี 5 ปีอยู่ที่3.58% ต่อปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 3.50% ต่อปี โดยเกณฑ์มาตรฐานของกองทุนสำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกันอยู่ที่ -1.58% 0.82% -0.06% ต่อปี 3.89% ต่อปี 3.39% ต่อปี และ 2.96% ต่อปี ตามลำดับ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-SENIOR โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

6 views
bottom of page