top of page
312345.jpg

ประชุมเฟดรอบแรกปี 2562 คาดคงอัตราดอกเบี้ย


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.25-2.50% ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่29-30 มกราคม 2562 ทั้งนี้ แม้ว่าภาพรวมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยังคงแข็งแกร่ง แต่ปัจจัยเสี่ยงจากการชะลอลงของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลให้เฟดเพิ่มความระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายการเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ คงเอื้อให้เฟดสามารถที่จะรอประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า (data dependent) อีกทั้ง ระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่ได้เข้าสู่ระดับกรอบล่างของอัตราเป้าหมายของดอกเบี้ยระยะยาวของเฟดที่ระดับ 2.5-3.5% ทำให้เฟดยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงนี้

5 views
bottom of page