top of page
327304.jpg

TQM ประเมินประกันภัยรถยนต์ปี 62 สดใส หลังยอดขายรถปี 61 พุ่งดันความต้องการทำประกันเพิ่ม


บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (บริษัทฯหรือ TQM) ผู้นำธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TQM ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ”ประเมินทิศทางธุรกิจโบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ปี 2562 สดใส หลังยอดขายรถยนต์ในประเทศในปีที่ผ่านมาขยายตัวถึง21 % ดันความต้องการทำประกันภัยรถยนต์ต่อในปีที่2 เพิ่มขึ้น พร้อมจับมือพันธมิตรประกันภัย ขยายตลาดประกันภัยครบวงจร

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQMผู้นำธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันภัยในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TQM ไม่หยุดทำดีที่สุดเพื่อคุณ”เปิดเผยว่า ทิศทางของธุรกิจโบรกเกอร์ ประกันภัยในปี 2562 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางของการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในภาพรวม โดยเฉพาะในกลุ่มประกันภัยรถยนต์ที่จะเติบโตอย่างโดดเด่นตามยอดขายรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายงานปริมาณการขายรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 9.46 แสนคันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21 % แสดงให้เห็นถึงยอดขายรถยนต์ในปีที่ผ่านมาเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญและจะส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปี 2562

“การเติบโตของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปีนี้ จะได้รับอานิสงส์จากยอดขายรถยนต์ที่ขยายตัวได้อย่างโดดเด่นในปีที่ผ่านมา เนื่องจากรถยนต์ส่วนใหญ่จะแถมประกันภัยรถฟรีในปีแรก ดังนั้นเมื่อขึ้นปีที่ 2 เจ้าของรถกลุ่มดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินซื้อประกันภัยเอง จึงเป็นโอกาสดีที่บริษัทฯจะนำเสนอแพ็กเกจประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า”

ทั้งนี้บริษัทฯมีจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากมีคู่ค้าที่เป็นบริษัทในกลุ่มประกันวินาศภัยมากกว่า 31 บริษัท จึงสามารถคัดสรรและนำเสนอประกันภัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดโดยปีนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ผ่านช่องทางไลน์ “ทีคิวเอ็ม อินชัวรัน โบรคเกอร์” ซึ่งง่ายและอำนวยความสะดวกต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์กับบริษัทฯนอกจากจะมีข้อดีในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดกับผู้ทำประกันแล้ว ลูกค้ายังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างจากการซื้อประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกัน แต่ทีคิวเอ็มจะช่วยดูแลและประสานงานกับบริษัทประกันภัยในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีบริการอื่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าอีกด้วย

ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TQM เปิดเผยว่า แผนการทำการตลาดของบริษัทฯยังมีอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะคัดเลือกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย โดยสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโปรดักต์ประกันภัยครบทุกความคุ้มครอง ภายใต้โครงการ “เที่ยวปีใหม่สบายใจ ฝากบ้านไว้กับ...ประกัน” ที่ซื้อปุ๊บ คุ้มครองปั๊บ ให้ความคุ้มครองทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงในอนาคตจะจับมือพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อรุกให้บริการทำประกันรูปแบบใหม่เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม จากกระแสการเข้ามาของสื่อออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยได้สะดวกขึ้นผ่านการใช้สมาร์ทโฟนเห็นได้จากยอดใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ TQM HAPPY NEW YEAR ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ที่มีจำนวนการส่งสติ๊กเกอร์ ติดท็อป 5 ของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีผู้ที่ใช้งานมากที่สุดในไทย ดังนั้นบริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของช่องทางดังกล่าวเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค พร้อมทั้งการสร้างการรับรู้ข่าวสารและความสำคัญของการตัดสินใจเลือกทำประกันภัยกับบริษัทฯต่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้นในอนาคต

12 views
bottom of page