top of page
312345.jpg

หลักทรัพย์บัวหลวง ผุด “DR” เชื่อมการลงทุนเวียดนามผ่านตลาดหุ้นไทยครั้งแรก


หลักทรัพย์บัวหลวง ประเดิมรายแรกของเมืองไทย คลอดผลิตภัณฑ์ DR “E1VFVN3001” เชื่อมต่อการลงทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 หรือ 30 บริษัทชั้นนำในเวียดนาม สร้างโอกาสลงทุนในเวียดนามง่ายๆ ผ่านตลาดหุ้นไทย เปิดจองซื้อไอพีโอ วันที่ 3 - 7 ธ.ค. นี้

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลักทรัพย์บัวหลวง เตรียมออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt) หรือ DR ครั้งแรกของไทยที่มีหลักทรัพย์ที่รับฝากเป็นกองทุนรวม ETFที่อ้างอิงกับดัชนี VN30 Index สะท้อนหุ้นชั้นนำ 30 บริษัทของตลาดหุ้นเวียดนาม และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันมีขนาดสินทรัพย์ของกองทุนประมาณ 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ บริหารจัดการโดย Viet Fund Management หรือ VFM ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงจะนำมาออกเป็นตราสารDRที่จดทะเบียนและซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้สัญลักษณ์ว่า “E1VFVN3001”

“ปัจจุบันนักลงทุนไทย เริ่มกระจายความเสี่ยงการลงทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน ด้วยการเริ่มกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศโดยต้องการความสะดวกสบายในการลงทุนมากกว่าการเปิดบัญชีไปลงทุนหุ้นตรงใน ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้มีการออก DR จึงเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยและนักลงทุนชาวไทยในวงกว้าง เพราะ DR เป็นทางเลือกของการลงทุนที่ทำให้ผู้ถือจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆใกล้เคียงกับการถือหุ้นหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ เสมือนยกหุ้นต่างประเทศหรือกองทุน ETF ต่างประเทศที่น่าสนใจมาให้นักลงทุนในประเทศซื้อง่ายขายคล่องได้ในตลาดหุ้นไทย ช่วยให้การลงทุนในหุ้นต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายขึ้น” นายบรรณรงค์ กล่าว

สำหรับการลงทุน DR ที่อ้างอิงหุ้นต่างประเทศ ก็จะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมือนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยมาจากความผันผวนราคาหุ้นต่างประเทศที่อ้างอิง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่หุ้นนั้นๆ ถูกซื้อขาย และยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกสะท้อนมาอยู่ในราคาซื้อขายของ DR ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในรูปเงินบาท และหากหุ้นต่างประเทศนั้นๆมีการให้ผลประโยชน์ต่างๆ (เช่น เงินปันผล) แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ออก DR ก็จะส่งผ่านผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ถือ DR โดยหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ลงทุนควรต้องศึกษา และทำความเข้าใจก่อนลงทุน DR ด้วย

เอ็มดีหลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวต่อว่า ความน่าสนใจของประเทศเวียดนาม อยู่ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยสูงถึง 6 - 7% โครงสร้างประชากรของเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน และเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติยังคงไหลเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาดหุ้นเวียดนาม นับเป็นตลาดหุ้นที่มีความน่าสนใจสูงและเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุนชาวไทย

ตราสาร DR “E1VFVN3001” เหมาะกับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการเกาะกระแสไปกับการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม ด้วยการเข้าไปมีส่วนลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามอย่างสะดวกสบายผ่านการซื้อขายตราสาร DR ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่จำเป็นต้องใช้จำนวนเงินลงทุนมาก โดยสามารถจองซื้อไอพีโอขั้นต่ำได้เพียง 20,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคณูของ 1,000 บาท ซึ่งจากการเสนอขายครั้งแรกแล้ว DR นี้จะถูกนำไปจดทะเบียนซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนักลงทุนสามารถซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการอยู่แล้ว ตราสาร DR E1VFVN3001 จึงถือเป็นทางเลือกของการเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นเวียตนามที่มีความสะดวกสบายอย่างมาก

ตราสาร DR E1VFVN3001 เปิดจองซื้อไอพีโอ ในวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่ 18 ธันวาคม นี้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อจองซื้อได้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-618-1111 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th/dr และสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนและสัญญารับฝากได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th

8 views
bottom of page