top of page
347550.jpg

TPBI ออกหุ้น PP จำนวน 16.8 ล้านหุ้น ขายให้แก่กลุ่มผู้บริหารของ Intelipac

TPBI ออกหุ้น PP จำนวน 16.8 ล้านหุ้น ขายให้แก่กลุ่มผู้บริหารของ Intelipac

รับแผนยุทธศาสตร์ Transformation รุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

‘บมจ.ทีพีบีไอ หรือ TPBI’ ออกหุ้น PP จำนวน 16,879,900 หุ้น ในราคาขายหุ้นเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกิน7-15 วันทำการตามราคาซื้อขายบนกระดาน ให้แก่ผู้บริหารของ Intelipac Limited Intelipac Paper Manufacturing Ltd. และ Intelipac Australia PTY Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ขยายธุรกิจทรานส์ฟอร์เมชั่นบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกรองรับเทรนด์ของโลก หวังสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

นายกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TBPI ผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 16,879,900หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ให้แก่ 1.นาย John Antony Wilkinson 2. นาย Duncan Anthony Edwards 3.นาย John Phillips 4. นาย Robin Alexander Angus Gilmour 5. นาย Simon Christopher Edwards และ 6. นาย Brent Andrew Johnston โดยทั้ง 6ราย เป็นคณะผู้บริหารกลุ่ม Intelipac ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษและพลาสติกในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย

ทั้งนี้ นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น PP ในครั้งนี้ ถือเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษมานานกว่า 10 ปี และจะยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกลุ่ม Intelipac อีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ผู้บริหารเหล่านี้จะเข้ามาช่วยสนับสนุนแผนการดำเนินงานขยายธุรกิจของ TPBI ที่ต้องการรุกไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขยายตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกของกลุ่มไปในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย ตลอดจนนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมาใช้ในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อวางจำหน่ายในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเวลาที่เสนอขาย ซึ่งจะคำนวณราคาถัวเฉลี่ยราคาซื้อขายในกระดานหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการและไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน เพื่อกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้น PP ในครั้งนี้ประมาณ 20-30% เพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการ ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ส่วนอีกประมาณ 70-80% จะนำมาใช้ในการรองรับแผนการรุกขยายธุรกิจตามนโยบายทรานส์ฟอร์เมชั่น รวมถึงจะเข้าลงทุนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ General Packaging ชนิดใหม่ ๆ และเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตอีก 1-2 ปีข้างหน้า

“การออกหุ้น PP ในครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและศักยภาพในการสร้างรายได้ ตลอดจนฐานะทางการเงินที่ดีในอนาคต รวมทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่รองรับการดำเนินงานของ TPBI และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจตามยุทธศาสตร์การทรานส์ฟอร์เมชั่นธุรกิจ เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต” นายกมล กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นี้

3 views
bottom of page