top of page
343320.jpg

โครงการเติมฝันปันน้ำใจ กับ BAM ปีที่ 11


นายนพรัตน์ จัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM” ภายใต้โครงการ เติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM ปี 11 ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำทีมผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญและผู้ประกอบการริมหาด ดำเนินกิจกรรม “TREAT WORLD SAVE LIFE เราดูแลโลก โลกดูแลคุณ”เป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการริมหาดและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในทะเล และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมกันโดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และ นายบุญยอด มาคล้าย นายกเทศมนตรีตำบลหาดเจ้าสำราญให้การต้อนรับ ณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อน

จากวิกฤตปัญหาขยะในทะเลของประเทศ ในปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากที่สุดอยู่อันดับ 6 จาก 192 ประเทศทั่วโลก โดยมีขยะในทะเลกว่า 11.47 ล้านตัน ซึ่ง 80% มาจากขยะบนบกแล้วไหลลงสู่ทะเล นอกจากนี้ยังเป็นการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี และหากเรายังทิ้งขยะพลาสติกแบบนี้อยู่ คาดว่าภายใน 30 ปี ในทะเลจะมีขยะพลาสติกมากกว่าสัตว์น้ำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ทำให้สัตว์ทะเลมากมายเสียชีวิตจากการกลืนกินขยะ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทะเลชายฝั่งถูกทำลาย

โดยในปีนี้ BAM เน้นกิจกรรมที่คำนึงถึงสภาพปัญหาขยะทะเลและการอนุรักษ์วาฬบรูด้าซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและธรรมชาติทะเลที่ยังบริสุทธิ์สะอาด และต้องช่วยกันรักษาสภาพน้ำทะเลให้เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสัตว์ทะเลเหล่านี้ รวมถึงการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการเรียนรู้ใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อีกทั้งรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล รวมถึงการรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติก และทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อร่วมกันอนุรักษ์โลก เหมือนที่โลกดูแลเรา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการสอดแทรกสาระความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์โดยตรงทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ฐานวิธีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะและทำให้สามารถกำจัดขยะได้อย่างถูกต้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฐานที่ 2 ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์วาฬบรูด้า ซึ่งเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของทะเลอ่าวไทย และฐานที่ 3 ฐานเรียนรู้การใส่เสื้อชูชีพให้ถูกวิธี โดยมี “แพนเค้ก”เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงสาวและนางแบบ ร่วมกับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดี “ฟรอย” ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ มาร่วมสร้างสีสัน และความสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BAM” จึงขอเป็นส่วนหนึ่งช่วยเติมฝัน ปันน้ำใจในการสนับสนุนให้หาดเจ้าสำราญ เป็นหาดที่สวย สะอาด และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบชุดแยกประเภทขยะและถังขยะ จำนวน 4 ชุด ให้แก่ชมรมผู้ประกอบการริมหาดเจ้าสำราญ และสนับสนุนเสื้อชูชีพเพิ่มเติมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อีก จำนวน 100 ตัว ให้แก่เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ที่ BAM ให้ความสนใจและทำกิจกรรมต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อแสดงให้เห็นว่า BAM เป็นองค์กร ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทยอย่างแท้จริง

17 views
bottom of page