top of page
336940.jpg

กรุงไทยรับชำระค่าโดยสารรถเมล์ผ่าน QR Code


นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดตัวโครงการรับชำระค่าโดยสาร รถเมล์ City Bus ด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตุง พลัส โดยนำร่องใช้กับรถเมล์ 3 สาย ได้แก่ สาย 13 (คลองเตย-ห้วยขวาง) สาย 47 (ท่าเรือคลองเตย - กรมที่ดิน) และ สาย 136 (คลองเตย-หมอชิต 2) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่สังคมไร้เงินสด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร โดยได้เปิดให้บริการแล้ว

1 view
bottom of page