top of page
347550.jpg

การประชุม กนง. 19 ก.ย. 2561 คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50%


ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) น่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ในการประชุมครั้งนี้แม้ว่าพัฒนาการของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสนับสนุนถึงทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และปัจจัยความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดเกิดใหม่ ทำให้ความจำเป็นในการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงนี้ยังมีไม่มาก

มองไปข้างหน้า จุดสนใจของตลาดคงอยู่ที่จังหวะเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ กนง. ท่ามกลางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอีก 2 ครั้งในปีนี้ ซึ่งจะทำให้เงินทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อาจทวีความแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงินในภูมิภาค แต่จากปัจจัยเสถียรภาพภายนอกประเทศที่ยังแข็งแกร่งของไทย ทำให้ความเสี่ยงที่เงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็วยังจำกัด ประกอบกับ ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่อง ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังมีไม่มาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า กนง. น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า คงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ กนง. ยังคงระมัดระวังในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน เพื่อรอติดตามพัฒนาการของปัจจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

1 view
bottom of page