สมาชิก กบข. มีเฮ ไทยประกันร่วมบริหารเงินก้อน

กบข.ตอบโจทย์สมาชิก ร่วมมือกับไทยประกันชีวิต ผุด 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นตัวช่วยบริหารเงินก้อนหลังเกษียณ ชูจุดเด่นเป็นหลักประกันรายได้รับผลตอบแทนแน่นอนทุกปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียวคุ้มครองนานถึงอายุ 99 ปี พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

กบข.ยุคใหม่ ยึดนโยบายสมาชิกเป็นศูนย์กลาง ล่าสุด จับมือบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ ไทยประกันชีวิต จัดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสำหรับสมาชิก กบข.และครอบครัวที่ต้องการบริหารเงินก้อน ไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท

ประกอบด้วย แบบเกษมบำนาญ A1ได้รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์แรก เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง กรณีเสียชีวิตรับเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทจ่ายไปแล้ว และแบบเกษมบำนาญ A65 รับเงินบำนาญทุกปีปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 65 ปี จนถึงวันครบกำหนดสัญญากรณีเสียชีวิตแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ช่วง คือ เสียชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินเวนคืน ขึ้นกับจำนวนที่มากกว่า และเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ จะได้รับเบี้ยประกันที่ชำระหักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว

แบบประกันทั้งสองแบบดังกล่าวสมาชิก กบข.สามารถสมัครได้ง่ายๆโดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินก้อน และต้องการบริหารเงินดังกล่าวให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่องทุกปีโดยชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว แต่ได้รับเงินบำนาญในจำนวนที่แน่นอนทุกปี สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยได้ 3 ช่วงอายุ คือ 85 ปี 90 ปี และ 99 ปี

4 views

Recent Posts

See All

กรุงศรีสรุปมูลค่าขาย ‘ตราสารเงินกองทุน’ รวม 16,540 ล้านบาท เผยยอดจองล้นหลามสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการเงินเพื่อความยั่งยืนอย่า

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ