top of page
295899.jpg

‘อนันดา’ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน ชูผลตอบ แทนสูง 5 ปีแรกดอกเบี้ย 8.50% ต่อปี


‘อนันดา’ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อย สิทธิคล้ายทุน แต่งตั้ง ‘ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย’ ตัวแทนจำหน่าย เปิดจอง 20 - 25 กันยายนนี้ มั่นใจนักลงทุนตอบรับดี-ชูผลตอบ แทนสูง 5 ปีแรกดอกเบี้ย 8.50% ต่อปี

บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเ ภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุ นไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระด อกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ชุดที่ 1 ระหว่าง 20-25 กันยายนนี้ พร้อมแต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตัวแทนจำหน่าย มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุ นสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ High Net Worth ด้วยผลตอบแทนที่จูงใจให้ลงทุน เผยปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 8.50% ต่อปี ผู้บริหารย้ำธุรกิจมีโอกาสในการ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฐานะการเงิน รวมทั้งผลประกอบการแข็งแกร่ง ขณะที่ผู้จัดการจำหน่ายมั่นใจตอบโจทย์นักลงทุนที่แสวงหาโอกาสใน การลงทุน โดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดหุ้นและตลาดเงินเผชิญความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างประเทศ ทั้งสงครามการค้าและปัญหาเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม การผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (HYBRID BOND) ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อ ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด รวมทั้งมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ย พร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระ ในวันใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะจำหน่ายให้กับ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 20-25 กันยายนนี้ ผ่านธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

“การออกหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่ มีลักษณะคล้ายทุนหรือ HYBRID BOND ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดหาเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เคยระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ ในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจในการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ เราสามารถทำกำไรสุทธิได้ 584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 279 ล้านบาท คิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 109% ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และยังมีโอกาสในการเติบโตสูง ทำให้เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในปลายเดือนนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในกลุ่ม High Net Worth เหมือนที่ผ่านมาอย่างแน่นอน” นายชานนท์กล่าว

ด้าน นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า จุดเด่นของหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ อยู่ที่ผลตอบแทนที่จูงใจนักลงทุน โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 อยู่ที่ 8.50% ปีที่ 6-25 อัตราผลตอบแทนจะคำนวณจากอัตราผล ตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread (ซึ่งอยู่ที่ 6.18%) และบวกอีก 0.25% และหลังจากครบปีที่ 25 เป็นต้นไป ผลตอบแทนของหุ้นกู้ จะคำนวณจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปีบวก Initial Credit Spread และบวกอีก 1.00% ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB แนวโน้ม"Stable" และหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

“ธนาคารมั่นใจว่า หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายครั้ง นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เป็นกลุ่ม High Net Worth ที่แสวงหาทางเลือกในการลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจเหมือนหุ้นกู้ที่มีลักษณะเดียวกันที่บริษัทเคยออกมาก่อนหน้านี้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนี่งสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้และต้องการผลตอบแทนที่น่าจูงใจ ทั้งนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการ ยื่นแบบแสดงแบบรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ซึ่งถ้าวันจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ งหนึ่ง” นายกิตติพันธ์กล่าว

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชุดที่ 1 ของ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 20 - 25กันยายน 2561 โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก 100,000 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร.02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com

27 views
bottom of page