1653961835199.jpg

EXIM BANK สัญจรตรวจสุขภาพธุรกิจส่งออก SMEs ในพื้นที่ EEC


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแ ห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะกับผู้ส่งออกและผู้ที่สนใจส่ งออกในโครงการสัญจรตรวจสุขภาพธุ รกิจส่งออก SMEs (EXIM Mobile Clinic) จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวั ดระยอง เพื่อให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุ รกิจส่งออก ทั้งด้านการผลิต การตลาด และการเงิน รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแ ก่ผู้ประกอบการในระยองและจังหวั ดใกล้เคียงในพื้นที่ระเบียงเขตเ ศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยมีนางคนึงนิจ ทยายุทธ (ที่ 4 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายนพดล ตั้งทรงเจริญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง เมื่อเร็วๆ นี้

3 views

Recent Posts

See All

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 35 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน โดยที่ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันติดลบเกินกว่า 1 แสนล้านบาท วันน

BLESS สุดฮอต! ยอดจองไอพีโอความต้องการล้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น 3-5 ปีข้างหน้าโตก้าวกระโดด บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) หุ้นอสังหาฯน้องใหม่ป้ายแดง กระแสแรง ยอดจองไอพีโอล้น นักลงทุนมั่นใจอนาคตสดใส หลังร