1653961835199.jpg

กรุงไทยรับชำระค่าธรรมเนียมของการท่าเรือฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวบริการ Krungthai Fast Port โดยธนาคารกรุงไทยให้บริการรับชำระค่าภาระยกขนตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า และค่าชั่งน้ำหนักตู้สินค้าขาออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธนาคารแรก พร้อมร่วมเสวนา "Bangkok Port’s E-Payment for Better Services" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการ ที่โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

3 views

Recent Posts

See All

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละ 35 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน โดยที่ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันติดลบเกินกว่า 1 แสนล้านบาท วันน

BLESS สุดฮอต! ยอดจองไอพีโอความต้องการล้น ตอกย้ำความเชื่อมั่น 3-5 ปีข้างหน้าโตก้าวกระโดด บมจ.เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) หุ้นอสังหาฯน้องใหม่ป้ายแดง กระแสแรง ยอดจองไอพีโอล้น นักลงทุนมั่นใจอนาคตสดใส หลังร