top of page
343320.jpg

กรุงไทยรับชำระค่าธรรมเนียมของการท่าเรือฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวบริการ Krungthai Fast Port โดยธนาคารกรุงไทยให้บริการรับชำระค่าภาระยกขนตู้สินค้า ค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า และค่าชั่งน้ำหนักตู้สินค้าขาออก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธนาคารแรก พร้อมร่วมเสวนา "Bangkok Port’s E-Payment for Better Services" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการ ที่โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

4 views
bottom of page