top of page
347550.jpg

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย “B-FUTURE” IPO 17-24 ก.ค. นี้...เน้นลงทุนในธุรกิจล้ำสมัยที่มีศักยภาพเติบโตในอน


กองทุนบัวหลวงเปิดขาย “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE ครั้งแรกระหว่างวันที่ 17-24 ก.ค. นี้ ชูกลยุทธ์ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการบริโภคในอนาคต ที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หวังคว้าโอกาสธุรกิจทั่วโลกที่มีศักยภาพเติบโตในวันข้างหน้า

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง จะเปิดขายกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE เป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ในวันนี้ (17 ก.ค. 2561) จนถึงวันที่ 24 ก.ค.นี้ โดยจุดเริ่มต้นของกองทุน B-FUTURE คือ จะคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่น (Growth Stock)ขณะเดียวกันต้องเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในกลุ่ม Millennials (คนที่เกิดในช่วงปี 1982-1997) เพราะจะเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในอีก 15-20 ปีข้างหน้า และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากที่สุด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดแนวโน้มที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยนโยบายการลงทุนของกองทุน B-FUTURE ที่มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกลงทุนได้หลายช่องทาง ทั้งหน่วยลงทุน ETF หรือจะเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีศักยภาพเติบโตได้ในอนาคต

“การคัดเลือกหุ้นของกองทุน B-FUTURE จะไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่จะมองหาธุรกิจที่สามารถปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาพัฒนาและปรับใช้ให้ธุรกิจมีความล้ำสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่เน้นความสะดวก สบาย และสนุก มองหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจที่รู้จักปรับตัวได้จะเป็นธุรกิจที่อยู่รอด และสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต” นายพีรพงศ์ กล่าว

สำหรับตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ชีวิตคุ้มค่า ทั้ง ‘กิน เที่ยว ช้อป’ และกลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับกระแสการใส่ใจด้านสุขภาพ อย่าง เทคโนโลยีอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Device) ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยชี้วัดค่าต่างๆ เกี่ยวกับร่างกายของผู้สวมใส่ กระตุ้นให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพมากขึ้น และเทรนด์ที่ขาดไม่ได้ คือ คนรุ่นใหม่จะมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น รถยนต์พลังงานสะอาด และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) จึงเป็นกระแสที่เริ่มได้รับความนิยมและมีการพูดถึงอย่างต่อเนื่อง

“กองทุน B-FUTURE ไม่ได้จำกัดว่า จะเข้าไปลงทุนเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง หากเราเห็นว่า ที่ไหนมีโอกาส มีความสามารถในการเติบโต หรือธุรกิจไหนที่สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการได้ เราก็พร้อมที่จะเข้าไปลงทุน ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของเราจะทำหน้าที่เฟ้นหาโอกาสเหล่านั้น โดยทีมงานของเรามีความหลากหลายของแต่ละช่วงอายุ (Generation) และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เมื่อทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ก็จะทำให้การวิเคราะห์การลงทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายพีรพงศ์ กล่าว

การเปิดตัวกองทุน B-FUTURE ในเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นห้วงเวลาสำคัญที่โลกเรากำลังก้าวไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นอีกมาก โดยกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกช่วงวัย ที่กำลังมองหาการลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางของอนาคต และต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นทั่วโลกเพื่อหาโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

“กองทุนบัวหลวงเชื่อในธุรกิจเหล่านี้จะเห็นได้จากธีมการลงทุนของบริษัทในปีนี้ คือ ตลอดสายซัพพลายเชน ตามเทรนด์อี-คอมเมิร์ซและยานยนต์ไฟฟ้า ที่ประกาศไปตั้งแต่ต้นปี ซึ่งก็แปลว่า เรามองเห็นโอกาสนี้ตั้งแต่แรก และเรามีความเชื่อมั่นว่า กลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต วิถีชีวิตกำลังเปลี่ยนไปสู่ความสะดวก สบาย และสนุกมากขึ้น ถ้าคุณเชื่อในสิ่งนี้ กองทุน B-FUTURE ก็เป็นหนึ่งในคำตอบนั้น” นายพีรพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน B-FUTURE เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2561 ราคา IPO อยู่ที่ 10 บาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่อาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS* ต่างประเทศ หรือกองทุนรวม ETF ที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กล่าวมา โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขณะที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมใด ประเทศใด เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในบางช่วงกองทุนอาจลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือในประเทศใดประเทศหนึ่งมากเป็นพิเศษเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของโครงการ

ขณะที่ ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก รวมถึงหุ้นของบริษัทเกิดใหม่บนพื้นฐานเทคโนโลยี (สตาร์ทอัพ) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่และหรือนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหรือเห็นชอบ พร้อมกันนี้ ผู้จัดการกองทุนยังสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของ บลจ.บัวหลวงได้ หากหน่วยลงทุนนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B-FUTURE หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

2 views
bottom of page