top of page
347550.jpg

"ธอส.ประกาศความสำเร็จงาน“บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ 2561” ยอดธุรกรรมรวม 4 วัน กว่า 24,000 ล้


ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยความสำเร็จของการจัดงาน“บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ประจำปี 2561 ลูกค้าประชาชนร่วมงานกว่า 50,000 คน มียอดธุรกรรมสูงถึง 24,000 ล้านบาท สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี 6 เดือนแรก ฟรีค่าธรรมเนียมสูงสุด 4 ฟรี ได้รับความสนใจมากที่สุด ประชาชนแห่ยื่นขอสินเชื่อวงเงินรวมถึง 20,000 ล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี มียอดจองสิทธิ์เปิดบัญชีกว่า 1,800 ล้านบาท ส่วนมหกรรมบ้านมือสอง อีกหนึ่งความสำเร็จจากการผนึกกำลังของแบงก์รัฐและหน่วยงานภาครัฐนำทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสอง จำหน่ายในงานยอดขายรวมกว่า 200 รายการ วงเงิน 259 ล้านบาท ยอดประมูลทรัพย์ NPA ธอส. และกรมบังคับคดี รวม 826 รายการ วงเงิน 744 ล้านบาท ด้านผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ และบริษัทรับสร้างบ้านมียอดจองซื้อภายในงานรวมกว่า 900 ล้านบาท มั่นใจการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดงาน “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่าตลอด 4 วันของการจัดงาน พบว่ามีลูกค้าประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธอส. และเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจากบรรดาพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมออกบูธ รวมกว่า 50,000 ราย คิดเป็นจำนวนเงินของยอดธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมกว่า 24,000 ล้านบาท ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศขยายตัวอย่างแข็งแรงต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีทีอยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถือเป็นภารกิจหลักที่ ธอส. ต้องดำเนินการสนับสนุนให้คนมีบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่เริ่มครอบครัว และผู้สูงอายุ

สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธอส. ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด คือ สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 3.15% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้สูงสุด 4 ฟรี โดยมีลูกค้าสนใจยื่นขอสินเชื่อภายในงานและที่ทำการสาขาทั่วประเทศรวมกว่า 7,200 ราย คิดเป็นวงเงินกู้รวม 20,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ขณะที่เงินฝากออมทรัพย์รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.80% ต่อปี สำหรับลูกค้าเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ก็พบว่ามียอดจองสิทธิ์เปิดบัญชีคิดเป็นวงเงินฝาก 3,000 ราย วงเงิน 1,800 ล้านบาท โดยผู้ที่จองสิทธิ์สามารถเปิดบัญชีได้ที่สาขาของ ธอส. ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ด้าน “มหกรรมบ้านมือสอง” อีกหนึ่งความร่วมมือจากทุกสถาบันการเงินของรัฐ และหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลาม และบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) พร้อมใจกันนำทรัพย์ NPA หรือบ้านมือสองมาจำหน่าย รวมถึงการเปิดประมูลทรัพย์ NPA ทั้งของ ธอส. และกรมบังคับคดี พบว่าสามารถจำหน่ายทรัพย์รวมกันได้ถึง 1,026 รายการ คิดเป็นวงเงินที่จำหน่ายได้กว่า 1,003 ล้านบาท ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผนึกกำลังของหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้าน ทำให้ตลาดบ้านมือสองตื่นตัว และเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการมีที่อยู่อาศัย ขณะที่บรรดาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ และบริษัทรับสร้างบ้านที่ร่วมกันนำโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ทุกระดับราคามาจัดทำโปรโมชั่นลดราคา พร้อมลุ้นรับของแถมพิเศษมียอดจองซื้อภายในงานกว่า 900 ล้านบาท

สำหรับการจัดงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ในภูมิภาคอีก 6 จังหวัดหัวเมืองหลัก ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2561 จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2561 จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 และ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4 views
bottom of page