top of page
327304.jpg

กอช.จับมือเซเว่น สมัคร/ออมง่ายๆ


กอช. รุกเพิ่มยอดสมาชิก เปิดช่องทางให้ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก/ส่งเงินสะสมง่ายๆ บนมือถือ ผ่านแอป “กอช.” ได้อีกช่องทางหนึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป พร้อมทั้งเตรียมการให้ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทำหน้าที่เป็น bank-agent รับฝากเงินออมของ สมาชิก กอช. ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น

หลังจากที่ กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดบริการแอปพลิเคชัน “กอช.” สำหรับใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา แสดงถึงความทันสมัยของ กอช.ที่พร้อมให้บริการสมาชิก โดยแสดงยอดเงินล่าสุดทันทีที่สมาชิกส่งเงินออม ดูยอดรวมเงินออมทั้งหมด ทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกและประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิสมัครสมาชิกให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ หรือดูข่าวสาร กอช. โปรโมชัน สิทธิประโยชน์

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. เปิดเผยว่าขณะนี้ ทาง กอช. พัฒนาและพร้อมให้บริการที่สะดวกสบายกับสมาชิกมากขึ้น เพิ่มบริการให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสม หรือผู้มีสิทธิสามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่าน แอป “กอช.” ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สมาชิก เพียงเข้าระบบ ลงทะเบียนใช้งานแอป กอช. ซึ่งต้องระบุข้อมูล ดังนี้ 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย พยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัวหน้าและตัวเลขต่อท้าย 10 ตัว เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลป้องกันการสวมสิทธิ จากรหัสในบัตรประจำตัวประชาชนเก่าหรือบัตรที่หายซึ่งได้ยกเลิกบัตรไปแล้ว 3. วันเดือนปีเกิด และ 4. หมายเลขโทรศัพท์ แล้วจึงกำหนดรหัสผ่าน(Password) สำหรับเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น กอช.ยังเตรียมแต่งตั้งให้ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ทำหน้าที่เป็น bank-agent สามารถสมัครและรับฝากเงินสะสมของสมาชิกได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้น นอกเหนือจากเดิมที่ สมัครและส่งเงินออมสะสมได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขา ซึ่งแม้มีสาขามาก แต่ก็รับเฉพาะในวันและเวลาทำการของธนาคาร

การเพิ่มช่องทาง 7-11 จึงน่าจะช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และจะทำให้ยอดสมาชิก กอช.ในปี 2561 นี้เติบโตมากขึ้น

228 views
bottom of page