top of page
347550.jpg

SCBAM เปิดตัวกองทุนออล ไชน่า อิควิตี้ ลุยหุ้นจีนทุกตลาดหลักทรัพย์: ชี้ศก.จีนมีเสถียรภาพเติบโตระยะยาว


นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้เปิดตัวกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ (SCB All China Equity Fund : SCBCHEQ) ลงทุนหุ้นจีนในทุกตลาดหลักทรัพย์ ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่ Investec All China Equity Fund ซึ่งการลงทุนหุ้นจีนหลายตลาดหลักทรัพย์เป็นการกระจายการลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว เนื่องจากหุ้นจีนในแต่ละตลาดหลักทรัพย์ ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา โดยจะเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2561 นี้ มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกเพียง 5,000 บาท และครั้งถัดไป 1,000 บาท ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่า ประเทศจีนได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ (New Economy) ที่เน้นการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว ผ่านนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การค้า และการลงทุน โดยการเติบโตของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่นี้ จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจที่ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยุคดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมหนักเป็นหลัก เช่น ธุรกิจถ่านหิน หรือธุรกิจเหล็ก

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตัวเลขยอดค้าปลีก ภาคการส่งออก ผลประกอบการของบริษัทสัญชาติจีน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในภาพรวม อีกทั้งมูลค่าพื้นฐานของหุ้นจีนในปัจจุบันทั้งตลาดในประเทศ (Onshore) และนอกประเทศ (Offshore ) อยู่ในระดับที่น่าสนใจ เห็นได้จาก P/E และ P/B ที่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในอดีต รวมถึงตลาดหุ้นโลกโดยรวม นอกจากนี้ บริษัท MSCI มีแนวโน้มนำหุ้นจีน A-shares เข้ามารวมในดัชนี MSCI Emerging Markets ในสัดส่วนที่มากขึ้น สนับสนุนเงินทุนต่างชาติไหลเข้าหุ้นจีนเพิ่มมากขึ้น

นายสมิทธ์ กล่าวว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Investec All China Equity ชนิดหน่วยลงทุน I Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารโดย Investec Asset Management Luxembourg ซึ่งกองทุน Investec All China Equity เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนในหลายตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก เช่น A-shares, B-shares ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น H-shares ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ ADRs (ตราสารทางการเงินที่อ้างอิงหุ้นของบริษัทสัญชาติจีน) ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา โดยไม่มีกรอบข้อจำกัดการลงทุน ทำให้ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม กองทุน Investec All China Equity มีกรอบการลงทุนหุ้นจีนประมาณ 1,100 ตัว เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Cap) ขั้นต่ำ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีสภาพคล่องซื้อขายขั้นต่ำ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน โดยมีกลยุทธ์คัดกรองหลักทรัพย์ด้วยโมเดล 4FactorTM ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Investec ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านคุณภาพ (Quality) ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Value) ผลประกอบการ (Earnings) และปัจจัยด้านเทคนิค (Technicals) จนเหลือหลักทรัพย์ประมาณ 200 ตัว จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นรายตัว และคัดเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพมาจัดพอร์ตการลงทุนแบบ High Conviction ซึ่งจะมีหุ้นในพอร์ตการลงทุนประมาณ 30-50 ตัว

ทั้งนี้กองทุน Investec All China Equity Fund ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มีขนาดกองทุน 687 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 46.6% เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง MSCI All China Net Return USD Index อยู่ที่ 19.7% และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 12.16% ต่อปี เทียบกับดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ -4.51% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Centerโทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

16 views
bottom of page