top of page
295899.jpg

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ คาลเท็กซ์ เปิดตัวบริการ “บัตรธนาคารกรุงเทพ – คาลเท็กซ์ ฟลีทการ์ด” และ “บัตรธนาค


บริการบัตรใหม่ไร้เงินสด –นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบัตรเครดิต (ที่ 4 จากซ้าย) นายวิวัฒน์ ชัยจิราภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 2 สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาววรรณดี กิจกูล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต สายบัตรเครดิต (ที่ 2 จากซ้าย) และนายประนต รังสิโกษัยเจ้าหน้าที่บริหารระดับVice President สายบัตรเครดิต (ซ้ายสุด) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายเซียว เฟย รองประธานกรรมการใหญ่ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ที่ 4 จากขวา) นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยยะราษฎร์ ผู้จัดการแผนกธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยและกัมพูชา (ที่ 3 จากขวา) นางพรรณทิพย์ วัยวัฒนะ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม (ที่ 2 จากขวา) และนายสัญญา สายอ๋อง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบัตร (ขวาสุด) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” เปิดตัวบริการผลิตภัณฑ์ใหม่ “บัตรธนาคารกรุงเทพ - คาลเท็กซ์ ฟลีทการ์ด” และ “บัตรธนาคารกรุงเทพ – คาลเท็กซ์ แคชการ์ด” (BBL - Caltex Cash Card) ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจ บริหารต้นทุนน้ำมัน ยืดกระแสเงินสดช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ช่วยให้การจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมผนึกกำลังร่วมผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

321 views
bottom of page