top of page

SAPPE ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี '60


นายนที อ่อนอิน ประธานกรรมการ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตรา 0.69 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210.01 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

17 views

Recent Posts

See All

MFC ขานรับโครงการ “ช้อปดีมีคืน 2566” ตามประกาศมาตรการภาษีของรัฐบาลที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีได้เมื่อซื้อกองทุนรวมของ MFC ลดสูงสุด 30,000 บาท นายนิเวศ พันธ

MTC ปักหมุดปี 66 พอร์ตสินเชื่อโต 20% รับเศรษฐกิจฟื้น-เลือกตั้งหนุน ลั่นปี 69 ยอดปล่อยกู้ทะลุ 2 แสนล้านบาท บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ของเมืองไทย เปิดแผนธุรกิจรับปีกระต่

bottom of page