กรุ๊ปลีส ยื่นฟ้อง เจทรัส อันเกี่ยวเนื่องกับคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท


บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้อง J Trust Asia Pte., Ltd. รวมทั้ง กรรมการของ J Trust Asia Pte., Ltd. คือ นายโนบุโยชิ ฟุจิซาวะ นายชิเกะโยชิ อาซาโนะ และ ผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวม 4 คน เป็นคดีอาญาต่อศาลล้มละลายกลาง ในฐานความผิดร่วมกันยื่นคำร้ องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการอันเป็นเท็จ ในสาระสำคัญ รวมถึงได้อ้างว่า กรุ๊ปลีส ต้องด้วยข้อสันนิษฐานที่ จะสามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ซึ่งเป็นเท็จ ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง ขาดความน่าเชื่อถือในกลุ่มนักลงทุน และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯทั้งนี้ศาลล้มละลายกลางได้รับฟ้องและกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

'อนันดา' เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี

‘อนันดา’ เคาะผลตอบแทนหุ้นกู้ฯ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% และ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 สิงหาคม ผ่าน 6 สถาบันการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้

STECH พร้อมลั่นระฆังเทรดวันแรก 23 ก.ค.นี้ ชูเป็นหุ้นเติบโต มั่นใจกระแสตอบรับเยี่ยม "บมจ.สยามเทคนิคคอนกรีต" หรือ STECH พร้อมเทรดวันแรกบนกระดาน SET 23 ก.ค.นี้ มั่นใจ นักลงทุนจะให้การตอบรับ ชูศักยภาพการเ

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64

แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ นำทุนเสริมแกร่งรับแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 64 ตอบรับความต้องการนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกู้ SIRI ในรอบที่ผ่านมา จากยอด Oversubscribe พุ่งไปเกือบ 4,000 ล้านบาท 10 สถาบันการเ