กรมขนส่งฯ ขอบคุณ วิริยะประกันภัย ร่วมบูรณาการด้านความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ 61


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบของที่ระลึกแก่ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความขอบคุณในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกรมการขนส่งทางบกในการบูรณาการด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ

4 views0 comments

Recent Posts

See All

ไทยคมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2564

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 2/2