top of page
295899.jpg

เทรนด์อาชีพเกิดใหม่ คุณเตรียมตัวรับมือกันหรือยัง?


แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี ทั้งในระดับโลก เอเชีย และในประเทศไทย นอกจากนี้มีการลงทุนระดับมหภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้นจากการขยายงานหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐที่ปัจจุบันต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ส่วนภาคเอกชนทั้งกลุ่มบริษัทต่างชาติและกลุ่มบริษัทในประเทศไทยมีการเปลี่ยนทิศทางการลงทุน การบริหารจัดการ รวมถึงการขยายตัวในภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้มีอาชีพเกิดใหม่ขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนเกิดจากปัจจัยด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัลที่สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ สำหรับกลุ่มอาชีพเกิดใหม่ในปัจจุบันทำให้คนหลากหลายเจนเนอเรชั่นสร้างอาชีพและสร้างรายได้ทั้งอาชีพในหมวดของออนไลน์และออฟไลน์ ขอยกตัวอย่างดังนี้

สำหรับกลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบงานสายไอที ที่มีองค์ความรู้และถนัดด้านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีหลายอาชีพที่เห็นในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น Data Analysis ,Content Editor , Social Admin , Application Creator เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอาชีพนี้เติบโตสอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ตัวอย่าง Content Editor เป็นอาชีพสร้างสรรค์คอนเทนต์สู่ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป ในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น รวมถึงอาชีพ Social Admin ซึ่งหลายธุรกิจจัดทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า จึงต้องมีบุคลากรมาทำงานและให้ข้อมูล ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางดังกล่าว และบุคลากรที่จะทำอาชีพนี้ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและข้อมูลสินค้าหรือบริการ ที่จะสามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและน่าจับตาอย่างมากก็คือ Application Creator ด้วยวิถีการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์และเพื่อความสะดวกให้กับผู้บริโภคถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการใช้บริการและซื้อสินค้า ตัวอย่าง แอปพลิเคชันซื้อสินค้า ซึ่งบางองค์กรยังต่อยอดโดยนำข้อมูลจากการซื้อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอสินค้าได้ตรงตามความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้นและส่งผลต่อยอดขาย แอปพลิเคชันใช้บริการแท็กซี่หรือวินมอเตอร์ไซด์ รวมถึงแอปพลิเคชันสั่งซื้ออาหารร้านดังไม่ต้องต่อคิว สั่งและรอรับประทานอาหารที่บ้าน ทางด้านสถาบันการเงินธนาคารยังมีแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการได้ง่ายไม่ต้องไปที่ธนาคารแต่ทำผ่านโมบายแอปพลิเคชัน เป็นต้น

สำหรับกลุ่มงานทางด้านการตลาด Sales & Marketing อาชีพที่เกิดใหม่ในสายงานนี้ที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันและปฏิเสธไม่ได้ ก็คือ อาชีพ Reviewer และ Blogger สินค้า บริการและข่าวสารโดยการถ่ายทอดสดวีดิโอต่างๆ ผ่าน Facebook live application นอกจากนี้อีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตาก็คือ Youtuber เป็นอาชีพที่มีการใช้งานมากขึ้นในการรีวิวสินค้าเช่นกัน ซึ่งอาชีพถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างมาก ด้วยการตอบโจทย์รูปแบบการทำงานที่อิสระสร้างรายได้จากการโฆษณาสินค้าแบรนด์ใหญ่มากมาย ซึ่งอาชีพนี้อาศัยทักษะความรู้ประกอบการการสร้างสรรค์คอนเทนต์ก็ทำให้เกิดรายได้มหาศาลอย่างรวดเร็ว อาชีพดังกล่าวข้างต้นสามารถสร้างรายได้แตะหลักแสนบาทเลยทีเดียว

นอกจากนี้กลุ่มงานออฟไลน์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพที่สามารถทำเป็นอาชีพหลักและอิสระได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น พนักงานประจำออฟฟิศในด้านต่างๆ เช่น งานด้านบัญชี งานธุรการ งานบริการลูกค้า เป็นต้น อาชีพ Fitness Trainer เป็นอาชีพอิสระที่สร้างรายได้และมีสุขภาพดี แต่มีบางคนก็นำเทคโนฯ มาใช้ในการเทรนนิ่งออนไลน์อีกด้วย สะดวก ประหยัดเวลาการเดินทาง อีกหนึ่งอาชีพทางด้านความสวยความงาม Make-up Artist เป็นอาชีพที่ทำงานอย่างอิสระและมีรายได้เฉลี่ยต่อการให้บริการต่อครั้งต่อคนตั้งแต่ 1,500-5,000 บาท

สำหรับอาชีพที่เกิดใหม่และรุ่งไม่แพ้กันก็คือ Tutor สำหรับคนทำงานจะทำเป็นอาชีพเสริมแล้ว กลุ่มนักเรียน นักศึกษาก็ใช้ความรู้ความถนัดในวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี มาสอนพิเศษให้กับกลุ่มคนที่สนใจ สามารถทำในเวลาว่างหรือช่วงวันหยุด นอกจากนี้บางกลุ่มนำช่องทางออนไลน์มาเสริมเป็นช่องทางในการสอน จะเห็นได้จากเฟซบุ๊กตามเพจ ต่างๆ ตัวอย่าง ฝึกพูดอังกฤษง่ายๆ

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าแนวโน้มตลาดแรงงานขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการทำงาน ลักษณะการจ้างงานและตลาดงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของดิจิทัล (Digital Transformation) รวมทั้งเทรนด์ยุคปัจจุบันและในอนาคต พฤติกรรมแรงงานที่ทำงานประจำและอยากทำงานเสริมต้องการหารายได้จากอาชีพดังกล่าวในอนาคตมากขึ้น เนื่องจากเป็นการทำงานที่ไม่ได้จำกัดเวลา สามารถสร้างสรรค์งานให้มีจุดขายได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจากการสำรวจมีบางกลุ่มทำจนอาชีพเสริมมาเป็นรายได้หลัก และยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สร้างสมดุลให้กับชีวิต

แม้รูปแบบการทำงานและวิธีการทำงานเปลี่ยนไป หากเราตั้งรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้าใจในตลาดแรงงานทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาและใช้ทักษะของตนเองสร้างงาน สร้างอาชีพ ก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว ปัจจุบัน ผู้ที่มองหาความยืดหยุ่นในการทำงานมีจำนวนมากขึ้น ตอบสนองรับอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น ความท้าทายจึงเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากนำเอาทักษะ และประสบการณ์มาใช้ให้ประโยชน์ ความมั่นคงในอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม จะนำมาซึ่งรายได้และเวลา…ที่คุณจะสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ต่อไป

25 views
bottom of page