top of page
295899.jpg

ศาลฯ สิงคโปร์ มีคำสั่งยกเลิกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อ กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์


26 ก.พ. 61 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เผยศาลฯ แห่งประเทศสิงคโปร์มีคำสั่งยกเลิกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อ Group Lease Holdings Pte.Ltd (“GLH”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ที่เป็นบริษัทลูกของ กรุ๊ปลีส (GL) ให้สามารถดำเนินธุรกรรมทางการเงินได้ปรกติ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

นาย ทัตซึยะ โคโนชิตะ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเลขที่ GL05/2561 ฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง การชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทของ J Trust Co.,Ltd ว่า J Trust Asia Pte.Ltd (“JTA”) ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับ Group Lease Holdings Pte.Ltd (“GLH”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ที่เป็นบริษัทลูกของบริษัท เป็นจำเลยต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ และในขณะเดียวกันในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา JTA ได้ร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (Injunction) ให้มีผลบังคับต่อ GLH ไม่ให้ดำเนินการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน หรือจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐฯ

“ล่าสุด GLH ได้ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ยกคำร้องคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้พิจารณาคดีและพยานหลักฐานต่างๆ แล้วจึงมีคำสั่งยกเลิกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวที่เคยออกให้แก่ JTA โดยการร้องขอฝ่ายเดียว ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 GLH จึงไม่ถูกสั่งห้ามดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ GLH อีก” นายทัตซึยะ กล่าวสรุป

5 views
bottom of page