1661940531161.jpg

ธนาคารกรุงเทพ จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 6.50 บาท


ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,407,478,811.00 บาท ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายในงวดสุดท้ายนี้ จะจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวน 0.29 บาทต่อหุ้น อัตราร้อยละ 25 จำนวน 0.58 บาทต่อหุ้น และอัตราร้อยละ 23 จำนวน 3.63 บาทต่อหุ้น

พร้อมกันนี้ได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธนาคาร (ชั้น 30) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

51 views

Recent Posts

See All

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ

ธนาคารทิสโก้เปิดรายชื่อกองทุนเด็ด คาดกำไรโตแข็งแกร่งไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย แถมราคายังน่าสนใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกองทุนน่าช้อนซื้อ ได้แก่ 1. ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอน

SYNEX เปิดงบ H1/65 กวาดรายได้เฉียด 20,000 ลบ. โต 14.88% ชูกลุ่มคอมเมอร์เชียลเด่น พร้อมแจกปันผล 0.18 บาท/หุ้น SYNEX ผลงานสตรอง ประกาศงบครึ่งปีแรกทำรายได้เฉียด 20,000 ลบ. โต 14.88% ส่วนกำไรอยู่ที่ 414