top of page

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไร 6,107 ล้านบาท จัดเตรียมเงินลงทุน 25,000 ล้านบาทขยายธุรกิจปี 61


นนทบุรี- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานปี 2560 มีกำไร จำนวน 6,107 ล้านบาท ลดลง 1% จากปี 2559 เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ไม่รวมต้นทุนค่าเชื้อเพลิง) เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี รายได้จากส่วนแบ่งกำไรของกิจการร่วมค้า ได้เติบโตขึ้น 23% เป็นเงินจำนวน 3,577 ล้านบาท เป็นผลจากโรงไฟฟ้าหงสา มีประสิทธิภาพความพร้อมจ่ายดีขึ้น และบริษัทฯ รับรู้รายได้ในปีนี้ จำนวน 2,018 ล้านบาท สำหรับเป้าหมายและทิศทางปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 8,250 เมกะวัตต์หรือเทียบเท่า หรือ 12% จากปัจจุบัน คิดเป็น 870 เมกะวัตต์หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งจัดเตรียมเงินสำรองจำนวน 25,000 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าพัฒนาและก่อสร้างโครงการที่มีอยู่ และโครงการใหม่ที่จะลงทุนในปีนี้ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินงานปี 2560 ยังสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยรายได้จากส่วนแบ่งกำไรของกิจการร่วมค้า และค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าหลัก เพิ่มขึ้น 23% และ 11% ตามลำดับ แม้กำไรจะปรับลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประมาณการเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 3,480 ล้านบาท (2.40 บาทต่อหุ้น) คิดเป็น 57% ของกำไรทั้งปี เมื่อกันยายนปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1,667.50 ล้านบาท (1.15 บาทต่อหุ้น) สำหรับส่วนที่เหลือจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป “จากเป้าหมาย 8,250 เมกะวัตต์ที่วางไว้ในปีนี้ บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนใน 3 ธุรกิจ คือ ผลิตไฟฟ้า โครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเชื้อเพลิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการที่สนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน 6 โครงการ รูปแบบการลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักการซื้อกิจการหรือโครงการที่ดำเนินการแล้ว ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่ 370 เมกะวัตต์ เพื่อให้มีรายได้และกระแสเงินสดสม่ำเสมอและมั่นคงยิ่งขึ้น ส่วนการลงทุนแบบกรีนฟิลด์จะยังดำเนินการต่อเนื่องและคาดหมายเพิ่มการลงทุนให้ได้ 500 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 25,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนในโครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว 15,000 บาท และโครงการใหม่อีก 10,000 ล้านบาท ซึ่งวางแผนจะใช้ทั้งเงินสดคงเหลือในกิจการและเงินทุนจากตลาดการเงิน” นายกิจจา กล่าว ด้านกำลังผลิตเชิงพาณิชย์ที่จะเดินเครื่องในปีนี้ มี 2 โครงการในออสเตรเลีย คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville กำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น 34 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดจะเดินเครื่องจำหน่ายไฟฟ้าได้ในเดือนกรกฎาคม และโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald กำลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้น 144.36 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ส่งผลให้กำลังผลิตเชิงพาณิชย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มเป็น 6,674 เมกะวัตต์ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ รับรู้ กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 8,357.17 ล้านบาท รายได้รวม จำนวน 46,438 ล้านบาท โดยรายได้รวมที่ไม่รวมรายได้ค่าเชื้อเพลิง จำนวน 15,094 ล้านบาท ซึ่งรายได้ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าราชบุรีและไตรเอนเนอจี้ รวมทั้งรายได้ส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าหงสาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โครงสร้างรายได้ในปีนี้ มาจาก 3 แหล่งที่สำคัญ คือ รายได้จากการขายและบริการและรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน 70.6% ส่วนแบ่งจากกิจการที่ควบคุมร่วมกันและเงินปันผล 24.9% และรายได้จากดอกเบี้ยและอื่นๆ 4.5% ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 94,225 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 30,944 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 63,281 ล้านบาท มีเงินสดและเงินลงทุน รวมจำนวน 10,011 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 51,452 ล้านบาท

122 views

Recent Posts

See All

STECH ประกาศข่าวดี!!! คว้างานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี มูลค่ากว่า 86 ลบ. แย้มจ่อรอประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง “สยามเทคนิคคอนกรีต” หรือ STECH ประกาศข่าวดี ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างสายส

PIMO-ไพโม่ ส่งสัญญาณผลงาน Q1/66 ทำได้ตามคาด ขานรับบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเยี่ยม PIMO-ไพโม่ ส่งสัญญาณผลงาน Q1/66 ทำได้ตามคาด ขานรับบริหารจัดการต้นทุนได้ดีเยี่ยม หัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” ย้ำเป้

PYLON แนวโน้ม Q1 ฟอร์มสวย รับรู้รายได้เข้ากระเป๋าเพียบ ชี้ภาพรวมอุตสาหกรรมงานก่อสร้างฐานรากปี 66 ฟื้นตัว PYLON ชี้ภาพรวมอุตสาหกรรมงานก่อสร้างฐานรากปี 2566 ฟื้นตัว การลงทุนของผู้ประกอบการภาคเอกชนกลับมา

bottom of page