1661940531161.jpg

กบข.ยังเน้นลงทุนต่างประเทศ...ปี 60 ผลตอบแทนสมาชิก 6.44%


นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. ชี้แจงว่า จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนำโดยสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ญี่ปุ่นและยุโรปยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายซึ่งเป็นผลดีต่อระดับราคาของสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลกโดยในปีที่ผ่านมาสินทรัพย์เติบโตสูงให้ผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจมาก

สำหรับเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวสูงกว่าที่คาด ประมาณร้อยละ 3.9 เหตุผลหลักมาจากการขยายตัวของภาคส่งออก และการบริโภคภาคเอกชน รวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้การลงทุนโดยเฉพาะภาคเอกชนเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงหลังของปี

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ กบข. ยังคงเติบโตได้ดี โดย ณ สิ้นปี 2560 สินทรัพย์สุทธิของกบข. มีมูลค่า 834,161ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนส่วนของสมาชิก 382,296 ล้านบาท และกองทุนส่วนสำรอง 451,865 ล้านบาท

ขณะที่ อัตราผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 6.44 ส่วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.61 โดยเป็นตัวเลขหลังหักค่าใช้จ่าย ก่อนการตรวจสอบจาก สตง.

ผลงานในปี 2560 กบข. ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านงานปฏิบัติการ เพื่อรองรับการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. นอกจากนี้ กบข. ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารไปยังสมาชิก ผลงานด้านสื่อสารที่สำคัญได้แก่การจัด”โครงการให้ความรู้การวางแผนการเงินและการลงทุน” โดยได้สร้างทีมงานพันธมิตรวางแผนทางการเงิน พร้อมพัฒนาเกมลงทุน ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สมาชิกเข้าใจวงจรเศรษฐกิจและการลงทุนได้อย่างง่ายและยังได้เพิ่มช่องทางให้บริการใบแจ้งยอดทางออนไลน์ (E-Statement) เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งเอกสารไปยังสมาชิก

สำหรับปี 2561 คาดการณ์ว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีแนวโน้มขยายตัวสูงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.8 – 4.0 ดังนั้น กบข. จึงวางกลยุทธ์การลงทุนในปี 2561 ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยจะปรับเพิ่มกลุ่มสินทรัพย์มั่นคง และกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

23 views

Recent Posts

See All

DRT โชว์ไตรมาส 2 ทำกำไรสุทธิ 186.13 ล้านบาท หนุนผลงานครึ่งปีแรกเติบโตเด่น เอาชนะปัจจัยลบจากต้นทุนการผลิตที่เร่งปรับสูงขึ้น รุกครึ่งปีหลัง เร่งผลิตสินค้าป้อนความต้องการลูกค้า ดันเป้ายอดขายตามแผน ‘บมจ.ผ

ธนาคารทิสโก้เปิดรายชื่อกองทุนเด็ด คาดกำไรโตแข็งแกร่งไม่หวั่นเศรษฐกิจถดถอย แถมราคายังน่าสนใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกองทุนน่าช้อนซื้อ ได้แก่ 1. ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมกองทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอน

SYNEX เปิดงบ H1/65 กวาดรายได้เฉียด 20,000 ลบ. โต 14.88% ชูกลุ่มคอมเมอร์เชียลเด่น พร้อมแจกปันผล 0.18 บาท/หุ้น SYNEX ผลงานสตรอง ประกาศงบครึ่งปีแรกทำรายได้เฉียด 20,000 ลบ. โต 14.88% ส่วนกำไรอยู่ที่ 414