top of page
336940.jpg

TK แรงต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกโต 8.4% เผยครึ่งปีหลังมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโดยรวม


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพอร์ทเช่าซื้อไตรมาส 2/2560 เติบโต 4.0% มีผลกำไรจากการดำเนินงานรวมในไตรมาส 2 ของปี 2560 ที่ 120.3 ล้านบาท พร้อมเผยครึ่งปีหลังมีปัจจัยบวก จากเศรษฐกิจโดยรวมที่ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น มั่นใจอัตราเติบโตของพอร์ทเช่าซื้ อของ TK จะเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10% ตามแผนการดำเนินงานจากการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยผลประกอบการ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ว่า TK มีการขยายตัวของลูกหนี้เช่าซื้อ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 1/2560 มีอัตราเติบโตที่ 4.2% และไตรมาสที่ 2/2560 ยังคงเติบโตต่อเนื่องที่ 4.0% เมื่อเฉลี่ยอัตราเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกของ 2560 มีอัตราเติบโตเฉลี่ย 8.4% ซึ่งเป็นการเติบโตมากกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของตลาดรถจักรยานยนต์ รวม 2 เท่า ซึ่งตลาดรวมดังกล่าวเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 4.3%หรือ 949,608 คัน ซึ่งส่งผลดีต่อการดำเนินงานของ TK ระยะยาว โดยการเติบโตล่าสุดนี้ ถือเป็นการเติบโตติดต่อกันถึง 7 ไตรมาส

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 TK มีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.2% หรือ 224.0 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งการเติบโตของผลกำไรสุทธินี้ เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการตลาด “บิน กิน เที่ยว กับ TK” ในโอกาสครบรอบ 45 ปี TK รวมถึงการควบคุมต้นทุนต่างๆ โดยเฉพาะการออกหุ้นกู้เพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ย การบริหารจัดการลูกหนี้ รวมทั้งปัจจัยสนุบสนุนทาง ด้านเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว นางสาวปฐมากล่าว

นางสาวปฐมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในครึ่งปีหลังบริษัทฯ เห็นสัญญาณบวกทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าอัตราเติบโตของพอร์ทเช่าซื้อของ TK จะเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ 10% ตามแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ อาจจะมีปัจจัยที่นอกเหนือการควบ คุม เช่น ภัยธรรมชาติอย่างการเกิดน้ำท่วม ในบางพื้นที่ ค่าเงินบาทแข็งซึ่งอาจจะมีผลกับ การส่งออก เป็นต้น

ในด้านการขยายธุรกิจ ภายในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนในการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ โดยในประเทศ บริษัทฯ มีแผนในจะขยายสาขาเพิ่มอีกประมา ณ 4 สาขา รวมเป็น 92 สาขาภายในสิ้นปีนี้ สำหรับในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ กำลังขออนุญาตเพิ่ม 2 สาขาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประ ชาชนลาว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร TK มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนใน บริษัท ซัวสดัย ไฟแนนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ TK ที่ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา จาก 1 ล้านเหรียญสหรัฐมาเป็น 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนการขยายงานในกัมพูชาที่จะมีการเพิ่ มสาขาจาก 3 สาขาเป็น 6 สาขาภายในปีนี้ นางสาวปฐมา กล่าว

“ผลประกอบการในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณา จักรกัมพูชา มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยครึ่งปีแรกของปีนี้ บริษัทสาขาในกัมพูชาเติบโตถึง 93% ในขณะที่บริษัทสาขาในประเทศลาวเติบโต 65% ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยมีหนี้เสียในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้สัดส่วนพอร์ทเช่าซื้อจากต่างประเทศในปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 2% ณ สิ้นปีที่แล้วมาเป็น 3% ในครึ่งปีนี้” นางสาวปฐมา กล่าว

อนึ่ง บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 9,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จาก 8,611 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 และหนี้สินรวมในไตรมาส 2 ปี 2560 มีทั้งสิ้น 4,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3% จาก 4,062 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งผลประกอบการของ TK มีแนวโน้มที่ดี และปี 2560 จะเป็นปีที่ 3 ที่เติบโตต่อเนื่องอีกทั้งมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,542 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1 เท่า ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของฐานทุน

8 views
bottom of page