top of page
347550.jpg

EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย -แอฟริกาใต้


นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแ ห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (กลาง) เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำปร ะเทศไทย เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการค้า การลงทุนไทย-แอฟริกาใต้ซึ่งเป็น ประตูสำคัญในการเชื่อมต่อการค้า การลงทุนไปยังประเทศใกล้เคียงใน แอฟริกา ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ งและความมั่นคงทางการเมือง ณ สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

2 views
bottom of page