top of page
295899.jpg

KBANK เปิดสนง.ใหญ่ในลาว..พร้อมปล่อยสินเชื่อปีนี้ 1.8 พันล้าน


แบงก์กสิกรไทยเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ใน สปป.ลาว หวังรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มช่องทางการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคล เชื่อมธุรกิจจากภูมิภาคอาเซียนสู่ สปป.ลาวตอบโจทย์ด้านการค้าการลงทุนจากนักลงทุนไทยและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ 1.8 พันล้าน มียอดเงินฝาก 1.3 พันล้านบาท

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เปิดธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ บนถนนล้านช้าง ใน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว เนื่องจากการค้าการลงทุนระหว่าง สปป.ลาวและไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารพร้อมเป็นตัวกลางการเชื่อมโยงธุรกิจจาก AEC+3 สู่ สปป.ลาว ขณะที่ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 1,800 ล้านบาท และมียอดเงินฝาก 1,300 ล้านบาท ในปี 2560

ทั้งนี้ สปป.ลาว มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงขึ้นทุกปี เฉลี่ยอยู่ที่ 8% ต่อปี และเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับที่ 2 ในอาเซียน มีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจหลายด้าน ทั้งการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แรงงานที่มีประสิทธิภาพ และการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติ รวมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่การเป็นประเทศให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง (Transit Services) หรือการเป็นศูนย์กลางด้านขนส่ง(Logistics Hub) ของภูมิภาค การเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) อีกทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนและตอบรับนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำการค้าการลงทุนมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวกับกระทรวงพาณิชย์ไทยว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน สปป.ลาว-ไทย ซึ่งตั้งเป้ามูลค่าการค้าร่วมกันถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2560 จึงทำให้ สปป.ลาวเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้สนับสนุนนโยบายของ สปป.ลาว ทั้งในส่วนของภาครัฐในการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) เป็นจำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานไฟฟ้าและภาคธุรกิจในการให้สินเชื่อและบริการจัดการด้านการเงินแก่ บริษัท อิออน ลีสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อบุคคลและรถจักรยานยนต์

ขณะเดียวกันได้สนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจแบบ Value Chain เพื่อให้ธุรกิจลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่นักลงทุนจากไทยและต่างชาติที่สนใจทำการค้าการลงทุนในสปป. ลาว ผ่านบริการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisory) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำการค้าและการลงทุน ไปจนถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนกับ สปป.ลาว

นายพิพิธ กล่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย เริ่มดำเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ตั้งแต่ปลายปี 2557 นับเป็นธนาคารท้องถิ่นแห่งแรกจากประเทศไทย โดยปัจจุบันมีสาขาให้บริการลูกค้าอยู่ 2 แห่งที่นครหลวงเวียงจันทน์ คือ สาขาโพนสีนวล และสำนักงานใหญ่ ถนนล้านช้าง โดยให้บริการทางเงินที่หลากหลาย ทั้งสำหรับลูกค้าธุรกิจ ลูกค้าบุคคลเช่น บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริการบัญชีเงินฝากในสกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินต่างประเทศ สินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวสามสกุลเงิน ได้แก่ กีบ ดอลลาร์สหรัฐฯ และบาท รวมทั้งเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่เปิดศูนย์เดอะวิสดอมในสปป.ลาวสำหรับให้บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง รวมถึงนักธุรกิจต่างชาติและไทยที่เข้าไปลงทุนด้วย ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีเครือข่ายการให้บริการในต่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC+3 และประเทศอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง แบ่งเป็นธนาคารท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ถนนล้านช้าง และสาขาบ้านโพนสีนวล ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีสาขาต่างประเทศจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาเซินเจิ้น สาขาย่อยหลงกั่ง สาขาเฉิงตู สาขาฮ่องกง สาขากรุงพนมเปญ สาขาหมู่เกาะเคย์แมน สำนักงานผู้แทน 8 แห่ง ได้แก่ สำนักงานผู้แทนปักกิ่ง สำนักงานผู้แทนเซี่ยงไฮ้ สำนักงานผู้แทนคุนหมิง สำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง สำนักงานผู้แทนฮานอย สำนักงานผู้แทนโฮจิมินห์ สำนักงานผู้แทนกรุงโตเกียว และสำนักงานผู้แทนลอสแอนเจลิส นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนแห่งที่ 2 ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรองรับการค้าชายแดนระหว่างสปป.ลาวและไทยอีกด้วย

0 views
bottom of page