top of page
347550.jpg

โบรกฯส่องเป้า ABM สูงสุดที่ 2.51 บาท...มองแนวโน้มกำไรปี 61โตโดดเด่น


นักวิเคราะห์โบรกเกอร์ชั้นนำ ส่องเป้าหุ้น ‘เอเชีย ไบโอแมส’ (ABM) สูงสุดที่ 2.51 บาท เฉลี่ยที่ 2.42 บาท มองแนวโน้มกำไรสุทธิปี 2561เฉลี่ยโต166% ตามแนวโน้มความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศสอดรับนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนทั่วโลก

นักวิเคราะห์โบรกชั้นนำวิเคราะห์หุ้นABMซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มโรงไฟฟ้าและผู้ที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้แปรรูปชีวมวลกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ และกลุ่มที่นำเชื้อเพลิงชีวมวลไปจัดจำหน่ายต่อ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากแหล่งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล (Supplier) ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า ABM จะมีแนวโน้มของผลประกอบการของ ABM ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมาจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตกะลาปาลม์ในช่วงปีที่ผ่านมาให้มีปริมาณลดลง รวมถึงจากผลกระทบการเร่งการระบายสินค้ากะลาปาล์มของผู้ส่งออกกะลาปาล์มในอินโดนีเซียจากมาตรการการเพิ่มภาษีส่งออก โดยในปี 2561 นักวิเคราะห์คาดการณ์ผลประกอบการเติบโตโดดเด่นเฉลี่ยกว่า166%จากความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการลดการพึ่งพิงโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ลง รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวมวลเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า ในปี 2573

นอกจากนี้นักวิเคราะห์มองโครงการลงทุนของ ABM มีศักยภาพรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคตทั้งการลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Biomass pellet)โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท แฟนซีวู้ดอินดัสตรีส จํากัด(มหาชน) หรือ FANCYที่สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำดับบริเวณภาคใต้ และการจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับและโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่ง (Biomass pellet)ของตนเองในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีกำลังการผลิตสำหรับไม้สับและชีวมวลอัดแท่งที่120,000 ตันต่อปีและ 24,000 ตันต่อปีตามลำดับ โดยเบื้องต้นจะใช้เป็นโชว์รูมสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและความพร้อมของบริษัทที่จะจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตามคุณภาพที่ลูกค้าต้องการรวมถึงการลงทุนในโครงการขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกะลาปาล์ม และการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

โดยนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ให้เป้าหมายอยู่ที่2.50 บาท โดยมีความเห็นว่า ปี 2561 ผลประกอบการโตโดดเด่น จากยอดขายชีวมวลอัดแท่ง (Biomass pellet) ตามความต้องการของลูกค้าในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจะเริ่มแล้วเสร็จ และปริมาณการขายกะลาปาล์มในต่างประเทศกลับสู่ภาวะปกติจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบการเร่งจำหน่ายกะลาปาล์มของผู้ขายในประเทศอินโดนีเซีย จากการคาดการณ์การขึ้นภาษีการส่งออกในประเทศอินโดนีเซีย ในขณะที่บทวิเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ให้เป้าหมายราคาหุ้น ABMที่ 2.51 บาทต่อหุ้นโดยมองว่าABM เป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดหา ขนส่งและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลครบวงจรในเอเซีย โดยคาดว่าผลการดำเนินงานน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในปี 2560 จากภาวะการณ์ที่ไม่ปกติของฤดูกาลที่ส่งผลต่อจำนวนกะลาปาล์มในตลาด และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อตลาดในต่างประเทศเช่นกัน โดยคาดว่าผลการดำเนินงานจะมีการเติบโตสูงขึ้นในปี 2561 จากกลยุทธ์การเติบโตภายในจากการขยายไปยังธุรกิจต้นน้ำ ประกอบปัจจัยบวกของอุตสาหกรรมสนับสนุนจากความต้องการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นทั่วโลกนอกจากนี้บทวิเคราะห์ของ บล ฟินันเซีย ไซรัสให้เป้าหมายราคาที่2.26 บาท โดยมีมุมมองธุรกิจเติบโตเท่าตัว จากปี 2560 หนุนโดยปริมาณการขายกะลาปาล์มทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น หลังปีก่อนได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และความต้องการของลูกค้าโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างมาก

10 views

Σχόλια


bottom of page