ธ.ก.ส. จัดกิจกรรม BAAC Charity Run 2019 ในโอกาสครบรอบ 53 ปี

November 5, 2019

 

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรม BAAC Charity Run 2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี โดยนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นจำนวนเงิน 2,130,353 บาท ร่วมสมทบทุนสร้าง "อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา" โรงพยาบาลศิริราช เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ ร่วมสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีสู่สังคมไทย

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691