Seminarr.png

บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา เคาะราคา IPO หุ้นละ 7 บาท

October 25, 2019

‘บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา’ หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เคาะราคาขายหุ้น IPO 7 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อได้วันที่ 28-30 ตุลาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ร่วมกับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอื่น อีก 4 ราย คาดเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้  ด้านผู้บริหาร IP มั่นใจ พร้อมมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่แตกต่าง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง พร้อมนำเงินจากการระดมทุน เร่งต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายช่องทางการขาย รวมถึงรุกตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น

 

               เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP  ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์  เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ IP ในครั้งนี้

 

               นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ-ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากได้นำเสนอข้อมูลธุรกิจ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ให้แก่นักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานและโอกาสการเติบโตในอนาคต ดังนั้น จึงได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา ที่หุ้นละ 7 บาท โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 28 – 30 ตุลาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้น IP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้

 

               “เรามั่นใจว่าการนำเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก IP มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโดยคิคค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมีแผนดำเนินงานต่อจากนี้ คือมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างตราสินค้า  INTERPHARMA ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ IP ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี” นายรัฐชัย กล่าว

 

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การที่บริษัทฯได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินจากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ ต่อยอดในการขยายช่องทางธุรกิจ และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น หลังได้รับการยอมรับอย่างมากในวงการแพทย์และเภสัชกรรมในช่องทางจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล คลีนิกชั้นนำและ ศูนย์สุขภาพชะลอวัย รวมทั้งความสำเร็จของการขยายช่องทางจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงโดยตรงไปยังร้านขายยาและร้านค้าปลีกสมัยใหม่

 

ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา เป็นผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชะลอวัยและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ IP กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายภายใน 5 ปีข้างหน้า จะก้าวสู่ผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และชะลอวัย ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้วยแนวคิด ‘VALUE YOUR LIFE’ ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมดุลในระบบร่างกาย โดยใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยม 

 

               ‘เรามีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อดูแลสุขภาพและชะลอวัยจากภายในสู่ภายนอกเพิ่มขึ้น จึงได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าสู่ร้านโมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA และสร้างการเติบโตระยะยาวให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งพร้อมรุกขยายตลาดไปต่างประเทศ เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ต่อไป” ดร.ทรงวุฒิ กล่าว

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691