ธอส. แจงออกรางวัลสลากฯ ครั้งที่ 1 ได้เลขซ้ำเป็นเรื่องปกติ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ผู้ถูกรางวัลรับไปเลยคูณสองรวม 400,000 บาท

October 17, 2019

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ชี้แจงกรณีที่การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 1 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ประจำวันพุธที่16 ตุลาคม 2562 พบว่าการออกรางวัลครั้งที่ 20 และ 26 ซึ่งมีเลขซ้ำกันคือ 9368037 ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับการออกรางวัลแต่ละครั้งอาจจะมีเลขซ้ำกัน โดยผู้ถูกรางวัลหมายเลขนี้จะได้เงินรางวัลรวม 400,000 บาท หรือคิดเป็นผลตอบแทน 40% ของมูลค่าสลากตั้งแต่ครั้งแรกของการออกรางวัล!! ย้ำการออกรางวัลจัดทำโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยการใช้เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ (Multipick) ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี ผู้ซื้อสลากมีโอกาสถูกรางวัลได้ถึง 972 รางวัล และผู้ที่ถูกรางวัลไปแล้วก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลอีกได้จนกว่าจะครบอายุสลาก

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวถึงกรณีที่การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ครั้งที่ 1 จำนวน 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งถือเป็นการออกรางวัลครั้งแรกของธนาคาร โดยการออกรางวัลครั้งที่ 20 และ 26 ซึ่งมีเลขซ้ำกันคือ 9368037 ว่า ผู้ถูกรางวัลหมายเลขนี้จะได้เงินรางวัลรวม 400,000 บาทหรือเท่ากับการได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท คูณสอง และคิดเป็นผลตอบแทน 40% ของมูลค่าสลากตั้งแต่  ครั้งแรกของการออกรางวัล โดยคณะกรรมการออกรางวัลทั้ง 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกตลอดจนสื่อมวลชน เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องปกติที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังดำเนินการออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยการใช้อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติ(Multipick) ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการออกรางวัลตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เช่นเดียวกับกระบวนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 2 และ 3 ในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องออกรางวัลจะมีลักษณะโปร่งใสทุกด้านโดยใส่ลูกปิงปองหมายเลขครบตามจำนวนหมวดหมายเลขในแต่ละหลัก แต่ละหมายเลขจะมีสีแตกต่างกันไป โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ (Multipick) จะทำงานโดยคณะกรรมการออกรางวัลจะกดปุ่มสัญญาณเพื่อให้เกิดลมดันให้ลูกปิงปองในแต่ละหลักคละกัน และลูกปิงปองที่ถูกสุ่มเลือกจะลอยตัวขึ้น   ตามท่อด้านบนของแต่ละห้องทั้ง 6 ห้อง ทุกหมายเลขมีโอกาสถูกรางวัลเท่ากันและมีโอกาสที่จะออกซ้ำกันได้เช่นกันโดยไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดเลขได้ประกอบกับกฎกระทรวงการออกและขายสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2562 ได้ระบุไว้เช่นกันว่า สลากออมทรัพย์ฉบับหนึ่ง ๆ อาจถูกรางวัลที่ออกในครั้งหนึ่งได้มากกว่าหนึ่งรางวัล และสลากออมทรัพย์ฉบับใดที่เคยถูกรางวัลแล้ว สลากออมทรัพย์ฉบับนั้นยังอาจถูกรางวัลในการออกรางวัลครั้งต่อๆ ไปได้ตลอดอายุสลากออมทรัพย์ฉบับนั้น ดังนั้น จึงขอยืนยันว่าการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธอส.เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และยังสะท้อนให้เห็นว่าสลากออมทรัพย์ ธอส. ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงไปพร้อมกันซึ่งผู้ซื้อสลากมีโอกาสถูกรางวัลได้ถึง 972 รางวัล ตลอดระยะเวลา 3 ปี และเมื่อถูกรางวัลไปแล้วก็ยังมีโอกาสถูกรางวัลได้อีกไปจนกว่าจะครบอายุสลาก 3 ปี

 

ทั้งนี้ ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถรับชมย้อนหลังการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธอส. ครั้งที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้ที่ Facebook Fanpage  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691