Seminarr.png

DOHOME เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่ง บ้านแบบครบวงจร

August 7, 2019

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ “DOHOME” หนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง และให้บริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรของประเทศไทย เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 6สิงหาคม 2562 หลังจากที่ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนทั้งสิ้น 465.04 ล้านหุ้น พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีกจำนวน 56.16 ล้านหุ้น ในราคา IPO หุ้นละ 7.80  บาท พร้อมวางแผนเร่งขยายสาขาใหม่และแตกโมเดลใหม่สาขาขนาดเล็กภายใต้ชื่อ “Dohome To Go”

 

 

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ  DOHOME เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ DOHOME ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ“DOHOME” โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในพื้นฐานทางธุรกิจของ DOHOME ที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริการด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร (One-stop Home Products Destination)”

 

 

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 465,040,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ  25.1  ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DOHOME และจัดสรรหุ้นส่วนเกินอีกจำนวน 56,160,000 หุ้น เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นที่เสนอขายครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30วัน นับจากวันที่ DOHOME เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้จำนวน 521,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของDOHOME ภายหลังเสนอขายครั้งนี้”

 

 

“โดยการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ  DOHOME จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและสร้างการเติบโต โดย DOHOME มีความพร้อมในการขยายสาขาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีเป้าหมายที่จะเปิดสาขาขนาดใหญ่รูปแบบใหม่ โดยยังคงแนวคิด “ครบ ถูก ดี” ขณะเดียวกันได้พัฒนาโมเดลขยายสาขาขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อ “Dohome To Go” โดยรูปแบบโมเดลขนาดเล็กจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้มากขึ้นและมีความคล่องตัวในการขยายสาขาเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 2 สาขาที่แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์และแม็คโคร สาทร ทำให้ปัจจุบัน DOHOME มีทั้งหมด 11  สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาขนาดใหญ่ 9 สาขา Dohome To Go 2 สาขา และ 1 ศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดปทุมธานี“ นางสลิลทิพกล่าว

 

 

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในครั้งนี้ของ DOHOME มีมูลค่ารวมกว่า 4,065 ล้านบาท (รวมจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) โดยเสนอขายหุ้น IPO ที่ราคาหุ้นละ 7.80 บาท โดย DOHOME จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ (market capitalization)  กว่า 14,400 ล้านบาท ณ ราคาที่เสนอขาย ซึ่งจะส่งผลให้ DOHOME เป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 ณ วันที่  DOHOME เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก โดยผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691