Seminarr.png

สหไทย (PORT) ปลื้ม ผู้ถือหุ้นแห่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO เกินสิทธิ

May 27, 2019

 สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (PORT) ผู้นำธุรกิจท่าเทียบเรือเอกชนเบอร์หนึ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสุดปลื้ม  ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินเป้า พร้อมเดินหน้าตามแผนต่อยอดธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร

           

นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PORT กล่าวว่า“บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุน RO จำนวน 368 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ ที่เสนอขาย 92 ล้านหุ้น ที่ 4.00 บาทต่อหุ้น และสำหรับผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PORT-W1) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และ กำหนดอัตราใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่ 6.50 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และเริ่มใช้สิทธิได้ครั้งแรกสิ้นปีนี้”

 

สำหรับการเพิ่มทุน RO และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งนี้ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและความแข็งแกร่งด้านการเงินให้บริษัท ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการลงทุนสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 3 และขยายศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้ทางบริษัทฯก็คาดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนในระยะเวลา 3-5 ปี

 

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทฯจะนำเงินดังกล่าวไปเพื่อใช้ ลงทุนใน (1) บริษัท บางกอก ริเวอร์ เทอร์มินอล จำกัด(BRT) ร่วมกับบริษัท APM Terminals จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  A.P. Moller-Maersk  สายเรืออันดับหนึ่งของโลก และกลุ่มน้ำตาลมิตรผลซึ่งเป็น 1 ในผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของไทย    เพื่อสร้างท่าเรือพาณิชย์แห่งที่ 3 รองรับการขยายตัวของการนำเข้าและส่งออกของประเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯจะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ  38 ส่วน บริษัท APM Terminals จำกัด และ กลุ่มมิตรผล ถือหุ้น ร้อยละ 33 และ 29 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ ซึ่งการลงทุนใน BRT จะเพิ่มความสามารถในการ

 

 

ให้บริการท่าเรือได้อีกประมาณ 180,000 TEUs/ปี รวมกับความสามารถในการให้บริการเดิมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็น 920,000 TEUs/ปี หรือเพิ่มขึ้นราว 24%

 

(2) ลงทุนใน บริษัท บางกอก โลจิสติกส์ พาร์ค จำกัด ร่วมกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) (“FRASERS”) (ชื่อเดิม คือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน)) ผู้นำการให้บริการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของไทย โดยบริษัทฯและ FRASERS  มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 25 และร้อยละ75 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ เพื่อลงทุนพัฒนา และบริหาร โครงการโลจิสติกส์พาร์ค และศูนย์กระจายสินค้าบนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ในเขตพื้นที่ขอบเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดสอดรับเทรนด์ธุรกิจยุคดิจิทัล

           

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT เป็นผู้ให้บริการท่าเรือเอกชนครบวงจร  รายใหญ่ของประเทศไทยโดยให้บริการตั้งแต่ 1. ธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเชิงพาณิชย์ครบวงจรสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) และเรือขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Barge)  รวมถึงการให้บริการบรรจุสินค้าเข้าและถ่ายสินค้าออกจากตู้คอนเทนเนอร์  (CFS) และซ่อมแซมทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ (Container Depot) 2.ธุรกิจการให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางบก ภายในบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณเขตพื้นที่แหลมฉบัง 3. ธุรกิจการให้บริการพื้นที่จัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้าโดยให้บริการพื้นที่ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ และคลังจัดเก็บสินค้ากับลูกค้าทั้งที่เป็นเขตให้บริการปกติและปลอดภาษีอากร (Free Zone) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการแก่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกกลุ่มธุรกิจ e-commerce และอีกหลากหลายอุตสาหกรรม 4.ธุรกิจการให้บริการ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ อาทิ การให้บริการFreight Forwarding เป็นต้น     

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691