Seminarr.png

โฮมโปร ประเดิมไตรมาส 1โกยรายได้รวม 16,553.01 ลบ. เพิ่มขึ้น 652.68 ลบ.

May 7, 2019

“โฮมโปร” ครองแชมป์ผู้นำตลาดธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรอย่างเหนียวแน่น โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 62 กวาดรายได้รวม 16,553.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 652.68 ล้านบาท หรือ 4.10% มีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส  1  ปี  2562  เท่ากับ 1,419.84ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.37 ล้านบาท หรือ 13.73% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุม บริหารจัดการค่าใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้าให้มีความครบครันทุกกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

 

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ เท่ากับ 1,419.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.37 ล้านบาท หรือ 13.73% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจาก รายได้รวม จำนวน16,553.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 652.68 ล้านบาท หรือ 4.10% โดยประกอบไปด้วย

 

รายได้จากการขาย จำนวน 15,399.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 525.01  ล้านบาท หรือ 3.53% ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปร และเมกา โฮม รวมถึงการเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่จากธุรกิจโฮมโปรที่เปิดให้บริการในปี 2561

 

บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่า และบริการอีกจำนวน 657.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.62 ล้านบาท หรือ9.78% เป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจ และรายได้จากค่าบริการ “Home Service”

 

นายคุณวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น สำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 4,030.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 178.34 ล้านบาท หรือ 4.63% เมื่อเทียบกับปีก่อน  สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 25.89% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 26.17% โดยเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนของส่วนผสมสินค้ามีไว้เพื่อขายทั้งกลุ่มสินค้าทั่วไป และการเพิ่มอัตรากำไรของกลุ่มสินค้า Direct Sourcing รวมถึงการปรับปรุงแผนการจัดซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโฮมโปร เมกา โฮม และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย  ที่มีอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จำนวน  2,970.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.14 ล้านบาท หรือ 2.00% เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นที่เป็นตัวเงินเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือน ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายทางการตลาด อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีการปรับตัวดีขึ้นโดยลดลงจาก 19.58% ในปีก่อน มาอยู่ที่19.29% ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนจาก ทั้งในภาคเกษตร โดยเฉพาะการปรับตัวสูงขึ้นของราคาข้าว และการบริโภคนอกภาคเกษตรที่ยังคงปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเนื่องด้วยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาล ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับทรงตัว อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 จะเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อน ในไตรมาสนี้ยังคงเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยมียอดขายจากสินค้าสำหรับปรับปรุงคุณภาพอากาศที่สูงกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศที่มีมลพิษในระดับสูงโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ภาคกลาง และภาคเหนือ

 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น งาน HomePro Expo ในช่วงวันที่ 15-24 มีนาคม 2562 ซึ่งมียอดขายโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ” นายคุณวุฒิ กล่าวปิดท้าย

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691