Seminarr.png

ธอส.เล็งออกแพ็กเกจสินเชื่อที่อยู่ เสนอรัฐบาลใหม่คลุมลูกค้าทุกกลุ่ม

April 26, 2019

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมมาตรการแพ็กเกจสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในกรอบวงเงิน 30,000-50,000 ล้านบาท เพื่อรัฐบาลใหม่ เผยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทั้งผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการแพ็กเกจสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในกรอบวงเงินไม่เกิน 30,000-50,000 ล้านบาท เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ เมื่อเข้ามาก็สามารถเดินหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อดูแลประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยได้ทันที โดยแพ็กเกจสินเชื่อในรอบนี้จะครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีรายได้น้อย มนุษย์เงินเดือน และผู้สูงอายุ

 

ทั้งนี้ ในกลุ่มสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย ธนาคารจะผลักดันโครงการบ้านล้านหลังเฟสสอง ให้ผู้มาลงทะเบียนจองสิทธิ์กว่า 1.27 แสนราย สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากที่สุดภายในสิ้นปี 2562 และจะมีสินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง หรือ มนุษย์เงินเดือน ที่ต้องการสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัยราคา 2-2.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยในเมือง แต่ไม่สามารถเข้าโครงการบ้านล้านหลังได้ โดยให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 3% ด้วย

 

ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ ธอส.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการรีเวิร์ส มอร์เกจ ในวงเงินนำร่องโครงการ 1,000 ล้านบาท ให้ผู้สูงอายุนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้สินมาเข้าโครงการกับ ธอส. เพื่อรับสินเชื่อรายเดือนใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาวงเงินสินเชื่อต่อหลักทรัพย์ จาก 50% เพิ่มเป็น 75% หากพิจารณาแล้วโครงการนี้ไม่เป็นที่นิยม เพราะทำให้การซื้อขายต่อบ้านของผู้สูงอายุมีความยากลำบาก ธอส.ก็อาจจะซื้อขาด และให้ผู้สูงอายุ นำเงินไปซื้อที่อยู่อาศัยในราคาต่ำกว่า และนำส่วนต่างสินเชื่อมาใช้ในการดำรงชีพ นอกจากนี้ การปล่อยสินเชื่อของ ธอส. ในไตรมาส 2 คาดว่าจะชะลอตัว เนื่องจากติดช่วงวันหยุดยาวหลายวัน รวมทั้งมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เริ่มมีผลบังคับใช้ ธอส.จึงต้องจัดหา และเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อ เพื่อเสนอรัฐบาลใหม่ เพื่อใช้กระตุ้นสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ขยายตัวในระยะต่อไป

 

นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 1/2562 ปล่อยสินเชื่อใหม่รวม 42,000 ล้านบาท อยู่ในช่วงคาดการณ์ 40,000-45,000 ล้านบาท โดยสินเชื่อไตรสมาส 1 เร่งตัวมาก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ธอส.ปล่อยใหม่ 19,000 ล้านบาท เป็นผลมาจากมาตรการ ธปท. ที่เริ่มมีผลในวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของ ธอส.คงที่ 3 ปี 2.79% ทำให้ลูกค้าสนใจมากู้กันมาก

 

ส่วนสลาก คาดว่า วันที่ 16 กันยายน 2562 จะสามารถออกสลาก ธอส. งวดแรกวงเงินรวม 20,000-26,000 ล้านบาท ขายให้กับประชาชน ราคาหน่วยละ 1 ล้านบาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.4% ระยะเวลา 3 ปี จำหน่ายคนละไม่เกิน 5 หน่วย คาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดี สามารถขายได้หมด เพราะมีการให้รางวัลจูงใจ โดยออกรางวัลเดือนละ 20 รางวัล รวม 3 ปี 720 รางวัล เป็นการขายผลตอบแทนและโอกาสถูกรางวัลมากกว่าสลากประเภทอื่น จากนั้นจะขายสลากหน่วยละ 10 ล้านบาท โดยหน้าสลากจะระบุชื่อผู้ซื้อ และสามารถซื้อร่วมได้ ในวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท และต้นปี 2563 จึงจะเริ่มขายสลากให้กับรายย่อยหน่วยละ 100 บาท

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691