Seminarr.png

กู้ไปสร้างที่ญี่ปุ่น

September 28, 2016

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาว คู เมน ไว กรรมการ และนายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ กรรมการ บมจ.เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินจำนวน 9,880 ล้านเยน หรือประมาณ 3,360 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 38 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Like this post
Please reload

1.5 x 3.jpg
Please reload

For advertising please call: 02-2534691