top of page
327304.jpg

วิริยะประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นครราชสีมาคุณวารี กกขุนทด ผู้จัดการศูนย์ปฎิบัติการสินไหมทดแทน และ ว่าที่ร้อยตรี กมลวรรณ โมรินทร์ ผู้จัดการสาขา จังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดฝ่ายปฎิบัติการภาค 2 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ คุณเอกกวิน ยืนทน นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้มอบค่าสินไหมทดแทนจำนวน 100,000 บาท ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ณ บ้านใหม่ไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


ทั้งนี้บริษัทฯ รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง และขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวผู้สูญเสียทุกราย รวมไปถึงขอส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ตลอดไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ประชาชนชาวโคราชทุกท่านให้ก้าวผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี อีกทั้งบริษัทฯ พร้อมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเยียวยาที่ทุกภาคส่วนกำลังร่วมบูรณาการอยู่ในขณะนี้

2 views

Comments


bottom of page