ทรู ยกระดับเข้มรับมือ COVID-19 เพิ่มมาตรการสร้างความเชื่อมั่น...ยืนยันไม่มีพนักงานทรูติดติดเชื้อ

ทรู ยกระดับเข้มทุกช้อปทั่วประเทศ รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มมาตรการ สร้างความเชื่อมั่นทั้งทรูช้อป ทรูคอฟฟี่ ทรูแบรนด์ดิ้งช้อปและทรูสเฟียร์ รวม 580 สาขา พร้อมยืนยันไม่มีพนักงานทรู ติดเชื้อ COVID-19


กรุงเทพฯ 28 กุมภาพันธ์ 2563 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก กลุ่มทรู มีความห่วงใยลูกค้า และมิได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้เพิ่มมาตรการรับมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ทั้งที่ ทรูช้อป 424 สาขา ทรูคอฟฟี่ 140 สาขา ทรูแบรนด์ดิ้งช้อปและทรูสเฟียร์ 16 สาขา รวม 580 สาขาทั่วประเทศ โดยในบริเวณทุกช้อปดังกล่าว ได้จัดเตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าได้ใช้ฆ่าเชื้อขณะเข้ารับบริการ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการความทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะในทุกช้อปทุกๆ 1 ชั่วโมงนอกจากนี้ ในส่วนของพนักงานที่จะให้บริการลูกค้า บริษัทฯ ได้กำหนดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ยิ่งไปกว่านั้น หากมีพนักงานเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม อิหร่าน และอิตาลี พนักงานจะต้องหยุดพักและแยกตัวเอง (Self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้าน (Work at Home) เป็นระยะเวลา14 วัน หลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย และเมื่อครบกำหนดแล้ว ต้องไปรับการตรวจ ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน พร้อมนำใบรับรองแพทย์ มาแสดงในวันที่กลับมาปฏิบัติงาน


ทั้งนี้ กลุ่มทรู ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยยังคงเคร่งครัดใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และขอยืนยันว่า ณ ขณะนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่ปรากฏมีพนักงานทรูคนใดติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากบริษัทโดยตรงเท่านั้น20 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691