Search

TEAMG ย้ายกลุ่มไปเทรดกลุ่มอุตสาหกรรม "อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง" และหมวด "บริการรับเหมาก่อสร้าง"

"TEAMG" ย้ายกลุ่มไปเทรดกลุ่มอุตสาหกรรม “อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง” และหมวดธุรกิจ “บริการรับเหมาก่อสร้าง” มีผล 1 ก.ค. 63 นี้

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG  เปิดเผยว่า หุ้น TEAMG ได้รับการพิจารณา (อนุมัติ) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้ย้ายหมวดอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจ จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (SERVICE) หมวดธุรกิจบริการเฉพาะกิจ (PROF) ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจวิศวกรรมที่ปรึกษาแบบครบวงจร โดยมีบริการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริหารควบคุมโครงการก่อสร้างในหลากหลายสาขา อีกทั้ง งานออกแบบและงานบริหารโครงการและควบคุมโครงการก่อสร้างจะเป็นสัดส่วนหลักในโครงสร้างรายได้ของบริษัท และเป็นแกนหลักที่สำคัญในการเสริมสร้างการเติบโตอันยั่งยืนของบริษัททั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

For advertising please call: 02-2534691