top of page
327304.jpg

SME D Bank เปิด "ตู้ปันสุข ธพว." หยิบไปแต่พอดี มีให้แบ่งปันร่วมส่งมอบสิ่งของนายชาญวิทย์ นาคบุรีประธานกรรมการบริหารนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือSME D Bankร่วมเปิดโครงการ "ตู้ปันสุข ธพว." หยิบไปแต่พอดี มีให้แบ่งปัน จำนวน 2 ตู้ บริเวณด้านหน้าอาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่ เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่มอบให้ด้วยใจ ปันให้ด้วยรัก เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และของที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมการแบ่งปันน้ำใจในสังคมไทย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมเชิญชวนพนักงาน ธพว. หรือประชาชนที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของ ผ่านการเติมตู้ปันสุข ธพว. ได้อีกด้วย11 views

Kommentare


bottom of page