top of page
327304.jpg

ประเมิน COVID-19 กระทบเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรก...แนะตลาดหุ้นปรับฐาน เป็นจังหวะทยอยซื้อหุ้นพื้นฐานดีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ประเมินไวรัส COVID-19 กระทบภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกจากผลกระทบนักท่องเที่ยวลดลง คาดเห็นเศรษฐกิจฟื้นในครึ่งปีหลัง ขณะที่ตลาดหุ้นไทยให้อัตราผลตอบแทน YTD (1 ม.ค.- 28 ก.พ.2563) อยู่ที่ –15.15% มองหุ้นไทยปรับฐานเป็นจังหวะทยอยซื้อ REIT และหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงแรง ชูธีมการลงทุน Risk Velocity รับมือความเสี่ยงในภาวะตลาดหุ้นผันผวน แนะจัดพอร์ตกระจายเงินลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ พร้อมชูกองทุน PRINCIPAL iBALANCED ที่มีนโยบายลงทุน 5 กลุ่มสินทรัพย์เป็นทางเลือก


นายวิน พรหมแพทย์, CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ได้แก่


1. ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากในช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากประเทศไทยพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างมากและเป็น 1 ในเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับในปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ได้ชะลอการเข้ามาไทย ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้เหลือ 1.5 – 2.5% จากเดิมคาดการณ์เติบโต 2.7 – 3.7% เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยสำคัญ อย่างไรก็ตามประเมินว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะไม่ชะลอตัวถึงขั้นติดลบ และจะเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้


2. ผลกระทบต่อตลาดทุน ในช่วงแรกพบว่าตลาดหุ้นจีนและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชียปรับตัวลงแรง หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลงส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนเริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม จากจำนวนผู้ติดเชื้อในภูมิภาคอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอีกระลอก โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยที่ปรับลดลงมากที่สุด สะท้อนจากอัตราผลตอบแทน YTD (นับจาก 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2562) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ที่ -15.15%

และ


3. ผลกระทบด้านสุขภาพ ปัจจุบันการแพร่ระบาดถือว่ายังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการป้องกันอย่างรวดเร็ว โดย ณ วันที่ 1 มี.ค. 2563 ไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 42 คน รักษาหายและกลับบ้านได้แล้ว 30 คน (ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) อย่างไรก็ตามต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระยะที่ 3 อย่างใกล้ชิด


นายวิน กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน บลจ.พรินซิเพิล มีคำแนะนำภายใต้ธีมการลงทุน ‘Risk Velocity’ อัตราเร็วของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภาวะที่ราคาสินทรัพย์กับทิศทางเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกัน ทำให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวมีมุมมองการวางแผนลงทุนในสินทรัพย์แต่ละกลุ่ม ได้แก่


1. ตราสารหนี้ โดยนับตั้งแต่ปลายปี 2562 บลจ.พรินซิเพิล ได้เพิ่ม Duration (อายุเฉลี่ย) ของพอร์ตลงทุนตราสารหนี้ จึงได้รับประโยชน์จากทิศทางอัตราผลตอบแทนที่ปรับลดลง ทำให้มูลค่าของตลาดพันธบัตรและหุ้นกู้ปรับเพิ่มขึ้น 2. ตราสารทุน ผู้จัดการกองทุนได้เพิ่มสัดส่วนถือครองเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องในเดือนมกราคมปีนี้เป็น 8 – 10 % จากเดิม 3 – 5% ทำให้พอร์ตลงทุนปรับลดลงต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง และมีกระแสเงินสดเพื่อรอลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาปรับลดลงต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน และ 3. สินทรัพย์ทางเลือก ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) โดยเน้นการลงทุนสินทรัพย์คุณภาพดี มีอัตราค่าเช่าสูงและมีรายได้ค่าเช่ามั่นคง เน้นกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ดาต้าเซ็นเตอร์ อาคารสำนักงานและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไม่มากนัก และแทบไม่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ แม้ว่าความกังวลในปัจจุบันจะกระทบตลาดหุ้นปรับลดลง แต่กลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกยังให้ผลตอบแทน YTD สูงกว่าดัชนี SET Index และมองว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยรอบนี้เป็นจังหวะดีที่จะทยอยลงทุนเพิ่มขึ้นใน REIT คุณภาพที่มีราคาลดลง


ทั้งนี้ แนวทางการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นคือ การใช้หลักการกระจายการลงทุนหรือ 'Diversification' เพื่อรับมือภาวะตลาด โดยแนะนำจัดพอร์ตกระจายเงินลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เช่น กองทุน PRINCIPAL iBALANCED ที่กระจายการลงทุนใน 5 กลุ่มสินทรัพย์ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์และทองคำ จึงทำให้กองทุนดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทน YTD (ณ 31 ม.ค. 2563) 0.20% ขณะที่ผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD ของดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 0.28%* เทียบกับอัตราผลตอบแทนของ SET Index ในช่วงเดียวกันที่ -4.11% (แหล่งข้อมูล: ThaiBMA, The Stock Exchange of Thailand, Bloomberg, BOT, MorningStar Direct)


"เราแนะนำให้นักลงทุนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ไม่ควรตกใจ เพราะมีเหตุการณ์ในอดีตหลายครั้งที่สร้างความตื่นตระหนกแก่นักลงทุนและทำให้ตลาดหุ้นปรับลดลงแรง ทำให้หุ้นหลายตัวที่ธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถูกเทขายด้วย จึงมองเป็นโอกาสเข้าลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลดลง" นายวิน กล่าว


สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถขอหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดกองทุนได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตามที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 www.principal.th


*ดัชนีอ้างอิงคือ GovBond 1-3Yrs NTR Index 40.00% + SET TRI Index 15.00% + M1WO index adjusted with FX hedging cost 15.00% + Gold London PM Fix plus Hedging Cost (USD) 5.00% + SET PF&REIT TRI Index 12.50% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 12.50)


 

คำเตือน

1. กองทุน PRINCIPAL iBALANCED เดิมชื่อกองทุน CIMB-Principal Balanced Income Fund, มีผลวันที่ 10 มกราคม 2562

2. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

3. ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงาน ของกองทุน

รวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน

4. กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ากว่าทุนเริ่มแรกได้/บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

5. ผู้ลงทุนควรศึกษาผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุนใน https://www.principal.th/th/mutual-fundth ก่อนตัดสินใจลงทุน


การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้/ ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน/ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน/ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุนรวม) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

33 views

Comments


bottom of page