top of page
327304.jpg

ธอส.จัดกิจกรรมวิ่ง "GHB RUN 2020"....ส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานธนาคาร ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ หรือ Business Facilitator(BF) ของธนาคาร และสื่อมวลชน รวมกว่า 1,300 คน เข้าร่วมงานวิ่ง “GHB RUN 2020” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงทำสิ่งดีร่วมกัน และเป็นการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน โดยธนาคารเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมียอดบริจาครวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 132,783 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร สำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยระยะ 10 กิโลเมตร อันดับ 1 ประเภทชาย ได้แก่ นายชานนทร์ ฉัตรมณีสุวรรณ์ ด้วยเวลา 40:19 นาที ส่วนประเภทหญิงผู้ที่เข้าอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.อาจารีย์ แซ่ลิ้ม ด้วยเวลา 55:48 นาที และธนาคารยังได้มอบเสื้อ Finisher ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของธนาคารทั้งประเภทชายและหญิงที่วิ่งในระยะ 10 กิโลเมตร และเข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-50 อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว Start และเข้าเส้นชัย ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 25637 views

Comments


bottom of page