top of page
327304.jpg

ผถห. COLOR อนุมัติปันผล 0.05 บาท/หุ้น พ่วงแจกวอแรนต์

ผถห. COLOR อนุมัติปันผล 0.05 บาท/หุ้น พ่วงแจกวอแรนต์

ปักหมุดปี 65 ยอดขายเม็ดพลาสติก- Floating Solar พุ่ง

ผู้ถือหุ้น COLOR อนุมัติจ่ายปันผลปี 64 เป็นเงินสดในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น พ่วงแจกวอแรนต์ COLOR-W2 ฟรี! ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ฟาก CEO ไฟแรง "พีรพันธ์ จิวะพรทิพย์" วางเป้าเติบโตอย่างสม่ำเสมอ จ่ายปันผลต่อเนื่อง สบช่องลงทุน News S Curve และต่อยอดธุรกิจเดิม มั่นใจรายได้ปี 2565 เติบโต 15 %

นายพีรพันธ์ จิวะพรทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) (COLOR) ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบตซ์ เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ และสีผสมพลาสติกชนิดผง เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติพิจารณาออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (COLOR-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนรวมไม่เกิน 58,896,462 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น อายุไม่เกิน 2 ปี ราคาการใช้สิทธิ 1.71 บาท ต่อหุ้น

พร้อมทั้งเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 58,896,462 บาท จากเดิม 588,964,618 บาท เป็นจำนวน 647,861,080 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 58,896,462 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ COLOR-W2 โดยกำหนดวันออก COLOR-W2 และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิวันที่ 6 มิ.ย.65

“ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปีนี้ COLOR ยังเดินหน้าขยายงาน และสร้าง New S Curve เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น" นายพีรพันธ์ กล่าว

กรรมการผู้จัดการ COLOR มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้จะเติบโต 15% เทียบกับปีที่ผ่านมา ตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากยอดขายในส่วนธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นธุรกิจหลักมีการเติบโตเพิ่มขึ้น และจากธุรกิจใหม่พลังงานทดแทน ผ่านบริษัทย่อย บริษัท เดอะบับเบิ้ลส์ จำกัด ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating PV System) ขนาดกำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ ออเดอร์เต็มกำลังการผลิตแล้ว จากความต้องการของลูกค้าที่มีสูง โดยจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ม.ค. และบริษัทฯวางแผนที่จะสั่งเครื่องจักร กำลังการผลิต 15 เมกะวัตต์ เข้ามาเพิ่มในช่วงกลางปีนี้ ส่งผลให้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 30 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทเตรียมขยายงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร จะเป็นสินค้านวัตกรรมที่จะสร้าง productivity ทำให้คุณสมบัติของสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น ลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยการพัฒนาจะทำให้พืชบางชนิดมีอัตราการโตจะเร็วขึ้น และบางชนิดจะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน คาดจะเห็นภายในปีนี้

8 views

Comments


bottom of page