รพ.กรุงเทพ ขอดูแลคนไทยทุกคนด้วย "ไทยช่วยไทย สู้ภัย โควิด-19" ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563ในสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 รพ.กรุงเทพ ร่วมกับ รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล รพ.หัวใจกรุงเทพ และรพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ขอดูแลคนไทยทุกคนด้วยโปรโมชั่น "ไทยช่วยไทย สู้ภัย COVID-19" มอบส่วนลด 50% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหารและค่ายาผู้ป่วยในและเวชภัณฑ์อื่นๆ อุปกรณ์กายภาพ) ส่วนลด 30% สำหรับการตรวจด้วยเครื่องมือ เช่น X-ray, MRI, CT, Echo และ Exercise Stress Test (ไม่รวมค่าเครื่องมือในห้องผ่าตัด ค่าแพทย์อ่านผล) และโปรโมชั่นรถพยาบาลฉุกเฉิน(Ambulance) ในราคา 100 บาท (บริการสำหรับผู้ป่วยใน) บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล สามารถรับบริการได้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ รพ.กรุงเทพ ขอดูแลทุกคนด้วยความห่วงใย เพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรงดังเดิม ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ contact center โทร.1 71917 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691