top of page
327304.jpg

บลจ. แอสเซท พลัส ชูจุดเด่นเลือกลงทุน ส่งกองทุน ASP-TRIGGER 6M3 เป้าหมาย 6% ภายใน 6 เดือน


บลจ. แอสเซท พลัส ชูจุดเด่นเลือกลงทุน จับจังหวะแม่น

ส่งกองทุน ASP-TRIGGER 6M3 เป้าหมาย 6% ภายใน 6 เดือน

ผู้ลงทุนตอบรับเกินคาด IPO ทะลุ 2,400 ล้านบาท

บลจ. แอสเซท พลัส ชูจุดเด่นเลือกลงทุน เน้นจับจังหวะ คัดเลือกหุ้น ส่งกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3) ตั้งเป้าหมาย 6% ใน 6 เดือน คว้าโอกาสรับผลตอบแทนจากเติบโตของตลาดหุ้นท่ามกลางสถานการณ์คลี่คลาย COVID-19

คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า แม้ว่าภาพรวมของสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายจากการอัตราการแจกจ่ายวัคซีนสำเร็จไปแล้วในหลายประเทศ แต่ยังคงถูกกดดันด้วยประเด็นเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนในระยะสั้นต่อจากนี้ การจับจังหวะในการเข้าลงทุน และการคัดเลือกหุ้นยังจึงจุดสำคัญที่ใช้ในการสร้างผลตอบแทนที่ดี บลจ.แอสเซท พลัส จึงจัดตั้งกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3) ซึ่งมีการลงทุนที่ยืดหยุ่น และปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ สามารถลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ผ่านการคัดสรรการลงทุนผ่านกระบวนการลงทุนที่เข้มข้น ด้วย Investment Score Card ที่เป็นมาตรฐาน เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนนี้จะมีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยโอกาสจากการฟื้นตัวนี้ได้


คุณณัฐพล จันสิวานนท์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัว โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา IMF ปรับประมาณเศรษฐกิจโลกในปี 2021 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ ขยายตัวที่ 5.5% (ที่มา: รายงาน World Economic Outlook (WEO) ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2564) โดยปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผานมา ทั้งนี้ภาพรวมตลาดค่อย ๆ กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะสั้นยังคงถูกกดดันจากปัจจัยการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงการระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศ และการแจกจ่ายวัคซีนที่ยังคงล่าช้ากว่าเป้าหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงได้อานิสงค์เชิงบวกจากมาตรการการคลังขนาดใหญ่ ที่ล่าสุด พรรคเดโมแครตได้ใช้กลยุทธ์ใหม่ ทำให้น่าจะผลักดันมาตรการณ์ออกมาได้ รวมถึง Fed ที่ล่าสุดยังคงแสดงท่าทีคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ และคงการเข้าซื้อสินทรัพย์ ช่วยลดความกังวลด้านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงไป ทำให้ภาพในระยะกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจน่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ การปรับขึ้นอัตราภาษี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีการออกมาพูดถึงว่า จะยังไม่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ผมมองแนวโน้มตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงสดใส และจะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวัคซีนได้มีการเร่งการแจกจ่าย โดยหากพิจารณาถึงปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าตลาดหุ้นยังถูกกดดันในระยะสั้น แต่มีแรงหนุนจากปัจจัยบวกที่สำคัญ จึงเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนที่ดี ผมเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสที่จะทำผลการดำเนินงานที่ดีในจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จึงออกกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3) ที่ได้นำเสนอขายในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลงานในอนาคต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

3 views

Comments


bottom of page