บลจ. แอสเซท พลัส ชูจุดเด่นเลือกลงทุน ส่งกองทุน ASP-TRIGGER 6M3 เป้าหมาย 6% ภายใน 6 เดือน


บลจ. แอสเซท พลัส ชูจุดเด่นเลือกลงทุน จับจังหวะแม่น

ส่งกองทุน ASP-TRIGGER 6M3 เป้าหมาย 6% ภายใน 6 เดือน

ผู้ลงทุนตอบรับเกินคาด IPO ทะลุ 2,400 ล้านบาท

บลจ. แอสเซท พลัส ชูจุดเด่นเลือกลงทุน เน้นจับจังหวะ คัดเลือกหุ้น ส่งกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3) ตั้งเป้าหมาย 6% ใน 6 เดือน คว้าโอกาสรับผลตอบแทนจากเติบโตของตลาดหุ้นท่ามกลางสถานการณ์คลี่คลาย COVID-19

คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า แม้ว่าภาพรวมของสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายจากการอัตราการแจกจ่ายวัคซีนสำเร็จไปแล้วในหลายประเทศ แต่ยังคงถูกกดดันด้วยประเด็นเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนในระยะสั้นต่อจากนี้ การจับจังหวะในการเข้าลงทุน และการคัดเลือกหุ้นยังจึงจุดสำคัญที่ใช้ในการสร้างผลตอบแทนที่ดี บลจ.แอสเซท พลัส จึงจัดตั้งกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3) ซึ่งมีการลงทุนที่ยืดหยุ่น และปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ สามารถลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ผ่านการคัดสรรการลงทุนผ่านกระบวนการลงทุนที่เข้มข้น ด้วย Investment Score Card ที่เป็นมาตรฐาน เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนนี้จะมีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยโอกาสจากการฟื้นตัวนี้ได้


คุณณัฐพล จันสิวานนท์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะการฟื้นตัว โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา IMF ปรับประมาณเศรษฐกิจโลกในปี 2021 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ ขยายตัวที่ 5.5% (ที่มา: รายงาน World Economic Outlook (WEO) ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2564) โดยปรับเพิ่มจากประมาณการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผานมา ทั้งนี้ภาพรวมตลาดค่อย ๆ กลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะสั้นยังคงถูกกดดันจากปัจจัยการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงการระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศ และการแจกจ่ายวัคซีนที่ยังคงล่าช้ากว่าเป้าหมาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงได้อานิสงค์เชิงบวกจากมาตรการการคลังขนาดใหญ่ ที่ล่าสุด พรรคเดโมแครตได้ใช้กลยุทธ์ใหม่ ทำให้น่าจะผลักดันมาตรการณ์ออกมาได้ รวมถึง Fed ที่ล่าสุดยังคงแสดงท่าทีคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ และคงการเข้าซื้อสินทรัพย์ ช่วยลดความกังวลด้านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงไป ทำให้ภาพในระยะกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจน่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ความเสี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ การปรับขึ้นอัตราภาษี รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีการออกมาพูดถึงว่า จะยังไม่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ผมมองแนวโน้มตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงสดใส และจะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวัคซีนได้มีการเร่งการแจกจ่าย โดยหากพิจารณาถึงปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าตลาดหุ้นยังถูกกดดันในระยะสั้น แต่มีแรงหนุนจากปัจจัยบวกที่สำคัญ จึงเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนที่ดี ผมเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสที่จะทำผลการดำเนินงานที่ดีในจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้ บลจ.แอสเซท พลัส จึงออกกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 (ASP-TRIGGER 6M3) ที่ได้นำเสนอขายในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 6 เดือน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลงานในอนาคต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th หรือติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส

1 view0 comments

Recent Posts

See All

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น

บอร์ด TPIPP ไฟเขียวเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลปี 63 อัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 6.3% เตรียมขึ้น XD 12 มี.ค.นี้ ถือเป็นหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนดีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท

โฮมโปร โชว์รายได้ปี 63 กวาด 61,748.99 ล้านบาท พร้อมแรงหนุนจากยอดขายออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิจำนวน 61,748.99 ล้าน

'ส. ขอนแก่นฟู้ดส์' ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ ประกาศงบปี 2563 ทำรายได้รวม 2,793.9 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวประกาศจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น รุกสร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ ‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON รายงานผลดำเนินงานในปี 2563 ทำ

For advertising please call: 02-2534691