PPPM เคลียร์เจ้าหนี้...ยืดหนี้หุ้นกู้ 3 รุ่นไถ่ถอนปี 64

PPPM จัดการปัญหาหนี้หุ้นกู้เบ็ดเสร็จทั้ง 3 รุ่น มูลค่ารวม 727.10 ล้านบาทสำเร็จ เจ้าหนี้อนุมัติตาม คำขอยืดการชำระออกไปเป็นปี 2564 ทำให้มีเวลามุ่งมั่นผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ควบคุมค่าใช้จ่ายกดต้นทุนหด 5% พร้อมบุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม หรือ PPPM เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการจัดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้คงค้างอยู่ 3 รุ่น ประกอบด้วย TLUXE205A, TLUXE198A และPPPM213A มูลค่ารวม 727.10 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติตามที่บริษัทได้เสนอให้ยืดระยะเวลาไถ่ถอน และแก้ไขเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุน ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น มีกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 ทำให้บริษัทสามารถใช้ศักยภาพ พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ต่อไป

“ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจเผชิญกับหลายปัจจัยลบ การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ขณะเดียวกันบริษัท ได้ดำเนินการมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการในภาวะค่าเงินบาทแข็งค่า ส่งผลให้ต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบลดต่ำลงเช่นกัน ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลงราว 5%”

ปัจจุบันบริษัท ดำเนินธุรกิจ 3 ส่วน โดยมีธุรกิจหลักคือ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศญี่ปุ่นและธุรกิจอื่นๆ ซึ่งในปีนี้บริษัทมีแผนจะบุกตลาดผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง

8 views0 comments

For advertising please call: 02-2534691