top of page
327304.jpg

เชิญชมตลาดนัดของดีวิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. 24 - 26 กรกฎาคมนี้ธ.ก.ส. เปิดตลาดนัดของดีวิถีชุมชนลูกค้า ธ.ก.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคมนี้ ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ กว่า 60 ร้านค้า หนุนสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร


นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566” ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณด้านหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ด้วยการสนับสนุนพื้นที่ให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง โดยในครั้งนี้ มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 60 บูธ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค อาทิ กาแฟสด ผักผลไม้สดปลอดสารพิษตามฤดูกาล ขนมไทย ข้าวหอมมะลิ ข้าวพื้นเมืองที่อุดมไปด้วยวิตามิน อาหารทะเลเผา เนื้อโคขุน สินค้าแปรรูป ทั้งอาหารทะเล และพืชสมุนไพร เครื่องแกงสำเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องประดับ สินค้าตกแต่ง เวชสำอางค์ ผ้าทอและผ้าไหมพื้นเมือง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าคุณภาพดีที่ส่งตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน อันนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

2 views

Comments


bottom of page