top of page
327304.jpg

THG โค้งแรก กำไรสุทธิรวม 552 ล้านบาท รายได้พุ่ง 3,530 ล้านบาท โต 125.4%

THG ไตรมาส 1/65 ยังโตต่อเนื่อง กวาดรายได้รวม 3,530 ล้านบาท ดันกำไรพุ่ง 552 ล้านบาท พร้อมมั่นใจโครงการ รพ.ธนบุรีรังสิต ช่วยต่อยอด จิณณ์ เวลบีอิ้ง โตเต็มศักยภาพในอนาคต เร่งนำ Digital platform เชื่อมต่อฐานลูกค้าเข้าถึงการรักษาทันท่วงที

นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต” (Lifetime Health Guardian For All) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 ของ THG ยังคงเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 3,530 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.4% จากงวดเดียวกันปี 2564 ที่ทำได้ 1,566 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิของงบการเงินรวมอยู่ที่ 552 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 347.5 % พลิกฟื้นจากงวดเดียวกันปี 2564 ซึ่งขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 223 ล้านบาท


ปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการมีทิศทางที่ดี เป็นผลจากบริษัทมีการปรับตัวให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ที่มีรายได้ 3,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 135.2 % จาก 1,464 ล้านบาทในงวดเดียวกันปี 2564 โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ทำให้มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งการให้บริการใน Hospitel และโรงพยาบาลสนาม รวมทั้ง THG มีการให้บริการฉีดวัคซีนภาครัฐและวัคซีนทางเลือก ขณะที่การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็ทำได้ดีอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


สำหรับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ทำให้ลูกค้ายังชะลอการตัดสินใจซื้อหรือโอนห้องชุด แต่ THG ยังเชื่อมั่นใจศักยภาพของโครงการฯ จึงได้มีการอนุมัติการสร้างโรงพยาบาลธนบุรีรังสิตบนที่ดินหน้าโครงการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้โครงการมีความสมบูรณ์แบบ และทาง THG เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่น ดึงดูดลูกค้าที่จะตัดสินใจเข้ามาอาศัยในอนาคต


ส่วนแนวโน้มการดำเนินงาน ในปี 2565 บริษัทฯจะยังคงให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 อย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของการป้องกัน การรักษาและการฟื้นฟู ผู้ป่วยหลังจากติดเชื้อ ขณะเดียวกันก็นำเอา Digital Platform เข้ามาผสมผสานเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเพื่อเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที พร้อมขยายบริการใหม่เพิ่มฐานลูกค้าชาวไทย รวมถึงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ออนไลน์ นอกจากนี้ยังวางแผนการเข้าซื้อธุรกิจที่ตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจ เพื่อนำมาเสริมทัพสร้างการเติบโตในอนาคต

ขณะเดียวกันงานบริการเชิงสังคมก็ยังคงดำเนินงานต่อเนื่อง ทั้งบริการฉีดวัคซีนทางเลือกและวัคซีนของภาครัฐผ่านทางเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 18 แห่ง โดยให้บริการไปแล้วมากกว่า 500,000 โดส ล่าสุดเพิ่งเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขึ้นที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข โดยในไตรมาส 3 ของปีนี้ วางแผนที่จะเปิดศูนย์บำบัดฯ เพิ่มอีก 1 แห่ง ย่านประชาอุทิศ ฝั่งธนบุรีเพื่อร่วมแก้ปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นของประเทศต่อไป


“THG ยังคงยึดมั่นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในมิติต่างๆ ที่ยึดมั่นบนหลัก “จริยธรรมพลเมือง” (Code of Conduct) อันเป็นแนวทางที่กลุ่มผู้ก่อตั้งได้ปลูกฝังมาตลอด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตควบคู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน” นายแพทย์ธนาธิป กล่าวเสริม

6 views

Comentários


bottom of page