ตลาดหลักทรัพย์ฯ ครองแชมป์เอเชีย...บจ.เปิดข้อมูลยั่งยืนโปร่งใส

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภูมิใจ ติดอันดับ 1 ใน 10 ตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่นของ บจ. และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10 จากผลการจัดอันดับในรายงาน “Measuring Sustainability Disclosure 2019” โดย Corporate Knights และ AVIVA สอบผ่านทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดการก๊าซเรือนกระจก 2) การใช้น้ำ 3) การใช้พลังงาน 4) อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน 5) การจัดการของเสีย 6) ค่าจ้างพนักงาน 7) อัตราการลาออกของพนักงาน จากบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้อย่างน้อย 1 พันล้านเดอลลาร์ทั่วโลก จำนวน 6,261 บริษัท

ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยติดอันดับ 9 และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อน บจ. ไทยเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ยกระดับตลาดทุนได้รับการยอมรับในระดับสากล

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า ความสำเร็จในการพัฒนาความยั่งยืน เป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในตลาดทุน

การที่ บจ. ไทยครองความเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินงานตามกรอบความยั่งยืน ส่งเสริมแนวปฏิบัติของ บจ. เพื่อยกระดับตลาดหุ้นไทยด้านการพัฒนาคุณภาพง สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะสร้างการเติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคมอย่างยั่งยืน (Grow with Stakeholders & Sustainable Society) ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

2 views0 comments

Recent Posts

See All

NER ปรับเป้ารายได้ปี 64 เป็น 2.45 หมื่นล้านบาท

NER ปรับเป้ารายได้ปี 64 เป็น 2.45 หมื่นล้านบาท จากความสามารถการผลิตเพิ่มขึ้น และการขายล่วงหน้า บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ปรับเป้ารายได้ปี 2564 จาก 2.2 หมื่นล้านบาท เป็น 2.45 หมื่นล้านบาท จากความสามา

ทริสจัดอันดับเครดิต บี.กริม เพาเวอร์ "A-"

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ ที่ระดับ “A” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ “A-” และหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที

เปิดตัวกองทุนยั่งยืน "K-SUSTAIN-UI"

KBank Private Banking ขับเคลื่อนภาคการลงทุนไทยสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติของกระบวนการและเป้าหมาย เปิดตัว “กองทุน K-SUSTAIN-UI” เน้นลงทุนในหุ้นที่สร้างกำไร ทั้งจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากกา